1. Acestea sunt cuvintele cărții pe care a scris-o Barúh, fiul lui Neería, fiul lui Maaséia, fiul lui Sedecía, fiul lui Asadía, fiul lui Hilchía, în Babilón

2. în anul al cincilea, în luna a șaptea, în timpul când caldéii au luat Ierusalímul și l-au ars în foc.

3. Barúh a citit cuvintele cărții acesteia în auzul lui Iehonía, fiul lui Ioachím, regele lui Iúda, și în auzul întregului popor care venise pentru [a asculta cuvintele] cărții;

4. în auzul celor puternici și al fiilor regelui, în auzul bătrânilor și al întregului popor, de la mic la mare, al celor care locuiau în Babilón, lângă râul Sud.

5. Ei plângeau, posteau și se rugau înaintea Domnului.

6. Au adunat argint, după cât a putut [să dea] mâna fiecăruia.

7. Au trimis în Ierusalím, la Ioachím, fiul lui Hilchía, fiul lui Salóm, preotul, și la preoții și la tot poporul care se găsea cu el în Ierusalím;

8. el a luat obiectele casei Domnului care fuseseră luate din sanctuar ca să fie aduse înapoi în țara lui Iúda în [ziua] a zecea a [lunii] Siván, obiectele de argint pe care le făcuse Sedecía, fiul lui Iosía, regele lui Iúda,

9. după ce Nabucodonosór, regele Babilónului, i-a deportat pe Iehonía, pe principi, pe prizonieri, pe cei puternici și tot poporul țării din Ierusalím și i-a condus în Babilón.

10. Ei au spus: „Iată, trimitem la voi argint; cumpărați cu argintul arderi de tot, [jertfe] pentru păcat și tămâie: faceți ofrande și puneți-le pe altarul Domnului Dumnezeului nostru!

11. Rugați-vă pentru viața lui Nabucodonosór, regele Babilónului, și pentru viața lui Baltazár, fiul lui, ca să fie zilele lor ca zilele cerului pe pământ!

12. Și Domnul ne va da putere și ne va lumina ochii și vom trăi la umbra lui Nabucodonosór, regele Babilónului, și la umbra lui Baltazár, fiul lui, și le vom sluji multe zile și vom afla bunăvoință înaintea lor.

13. Rugați-vă și pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru și nu s-a întors mânia Domnului și furia lui de la noi până în ziua aceasta!”.

14. Veți citi cartea aceasta pe care am trimis-o la voi ca s-o citiți în casa Domnului în zi de sărbătoare, în zilele potrivite.

15. Veți spune: „A Domnului este dreptatea, iar a noastră este rușinea fețelor, așa cum [se] vede în ziua aceasta: a omului din Iúda și a locuitorilor Ierusalímului,

16. a regilor noştri, a principilor noştri, a preoţilor noştri, a profeţilor noştri şi a părinţilor noştri,

17. pentru că am păcătuit înaintea Domnului,

18. am fost neascultători şi nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să umblăm după hotărârile lui pe care le-a dat să fie înaintea feței noastre;

19. din ziua când Domnul i-a scos pe părinții noștri din țara Egiptului și până în ziua aceasta, am fost neascultători față de Domnul Dumnezeul nostru, ne-am purtat cu ușurință ca să nu ascultăm glasul lui.

20. S-au lipit de noi relele și blestemele pe care i le-a stabilit Domnul lui Moise, slujitorul lui, în ziua când i-a scos pe părinții noștri din țara Egiptului ca să ne dea țara unde curge lapte și miere, cum este în ziua aceasta.

21. Nu am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, după toate cuvintele profeților pe care i-a trimis la noi.

22. Am mers fiecare după gândirea inimii lui rele, slujind altor dumnezei și făcând rele înaintea ochilor Domnului Dumnezeului nostru”.

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina