1. Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi care trăiesc ca străini în diaspora: în Pont, Galáţia, Capadócia, Asia şi Bitínia, aleşi

2. după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea Duhului, pentru a asculta de Isus Cristos şi a fi stropiţi cu sângele lui, har vouă şi pace din belşug!

3. Binecuvântat [să fie] Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi,

4. pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri.

5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă.

6. Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi de felurite încercări

7. pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste la arătarea lui Isus Cristos.

8. Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând în el, tresăltaţi de o bucurie negrăită şi glorificată,

9. încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea sufletelor.

10. Această mântuire au căutat-o şi au cercetat-o profeţii care au profeţit despre harul [pregătit] pentru voi.

11. Ei au cercetat când şi în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferinţele lui Cristos şi gloria de după ele.

12. Acestora le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi au făcut ei acestea, care acum vă sunt vestite prin cei care v-au adus vestea cea bună prin Duhul Sfânt trimis din ceruri. Lucrurile acestea, chiar îngerii doresc să le privească.

13. De aceea, fiţi cu mintea clară, cumpătaţi în toate; puneţi-vă toată speranţa în harul care va fi dat când se va revela Isus Cristos!

14. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi duşi de poftele de mai înainte, când eraţi în ignoranţă,

15. ci, aşa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră,

16. pentru că este scris: „Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt!”.

17. Şi dacă îl numiţi Tată pe cel care, fără de părtinire, judecă fapta fiecăruia, purtaţi-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre!

18. Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens moştenită de la părinţi,

19. ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără cusur şi neprihănit,

20. era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă.

21. Prin el voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat gloria aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.

22. Deoarece, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţat sufletele în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie, iubiţi-vă cu înflăcărare unii pe alţii cu inimi curate,

23. pentru că aţi fost renăscuţi nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, cel viu şi care rămâne,

24. căci: „Orice om [este] ca iarba şi toată gloria lui, ca floarea ierbii: iarba s-a uscat şi floarea a căzut;

25. dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci”. Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina