1. Ascultaţi, fiilor, disciplina tatălui şi fiţi atenţi ca să cunoaşteţi priceperea!

2. Căci o învăţătură bună vă dau: nu părăsiţi legea mea!

3. Când eram copil la tatăl meu, gingaş şi unic la mama mea,

4. el mă învăţa şi-mi spunea: „Inima ta să apuce cuvintele mele, păzeşte poruncile mele şi vei trăi!

5. Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere, nu uita şi nu te abate de la cuvintele gurii mele!

6. N-o părăsi şi ea te va păzi; iubeşte-o şi ea te va ocroti!

7. Începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciune şi cu toate averile tale dobândeşte pricepere!

8. Ţine-o aproape şi ea te va înălţa; te va cinsti dacă o vei îmbrăţişa.

9. Ea îţi va pune pe cap o diademă graţioasă, o cunună frumoasă te va încinge.

10. Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele şi ţi se vor înmulţi anii vieţii!

11. Te învăţ calea înţelepciunii, te pun să mergi pe cărările dreptăţii.

12. Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit, iar când vei alerga, nu te vei poticni.

13. Ţine disciplina, nu o slăbi, păstreaz-o, căci ea este viaţa ta!

14. Nu intra pe cărarea celor vinovaţi şi nu călca pe drumul celor răi!

15. Evit-o, nu trece pe ea, întoarce-te de la ea şi treci peste!

16. Căci ei nu dorm dacă nu au făcut răul, nu-i fură somnul dacă nu fac [pe cineva] să se poticnească.

17. Căci pâinea lor este pâinea celui vinovat şi beau vinul celor violenţi.

18. Dar cărarea celor drepţi este ca lumina strălucitoare; lumina creşte mereu, până se stabileşte ziua.

19. Calea celor vinovaţi este ca bezna: nu ştiu de ce se poticnesc.

20. Fiule, fii atent la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!

21. Să nu se îndepărteze de ochii tăi, ci păzeşte-le în inima ta!

22. Căci ele sunt viaţă pentru cei care le găsesc, vindecare pentru tot trupul lor.

23. Mai mult decât tot ce păzeşti, ocroteşte-ţi inima, căci din ea [ies] izvoarele vieţii!

24. Îndepărtează de la tine strâmbătatea gurii şi ţine departe de tine perversitatea buzelor!

25. Ochii tăi să privească drept şi pleoapele tale să fie îndreptate în faţă!

26. Netezeşte cărarea pentru piciorul tău şi toate drumurile tale să fie stabile:

27. nu te înclina nici la dreapta, nici la stânga, ci îndepărtează-ţi piciorul de rău!”.


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina