Fundar 10 Resultados para: remény

  • Akkor Elam fiai közül Jehiel fia, Sekanja kezdett el beszélni. Így szólt Ezdráshoz: "Hûtlenek lettünk Istenünkhöz, hisz idegen asszonyokat vettünk feleségül a föld népei közül. De azért még van remény Izrael számára. (Ezdrás könyve 10, 2)

  • Ha csakugyan él szívedben a remény, hogy úgysem tiprom el õket, ne essék be arcod. Szóltam és szavaim nem maradnak beteljesületlen!" (Judit könyve 6, 9)

  • Ezeket fontolgatom szívemben, hogy föléledjen bennem a remény: (Siralmak könyve 3, 21)

  • szája érjen le a földig. Talán még van remény. (Siralmak könyve 3, 29)

  • Ám ennek teljesedését tizenkét törzsünk is reméli, ha hûségesen szolgál az Istennek, éjjel-nappal. Emiatt a remény miatt vádolnak a zsidók, király! (Apostolok Cselekedetei 26, 7)

  • Õ a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, az ígéret ugyanis így szólt: "Így lesz nemzetséged." (Rómaiaknak írt levél 4, 18)

  • A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. (Rómaiaknak írt levél 5, 5)

  • Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? (Rómaiaknak írt levél 8, 24)

  • Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. (Korintusiaknak írt I. levél 13, 13)

  • Abban az idõben Krisztus nélkül éltetek, kívül álltatok Izrael életformáján; a szövetségekbõl s ígéreteibõl idegenként kizárva, remény híján és Isten nélkül éltetek a világban. (Efezusiaknak írt levél 2, 12)


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina