1. Aleluja!

2. Hvalite Boga u Svetištu njegovu, slavite ga u velièanstvu svoda nebeskog!

3. Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne velièine njegove!

4. Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom!

5. Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima zvonkim i frulom! Hvalite ga cimbalima zvuènim, slavite ga cimbalima gromkim! Sve što god diše Jahvu neka slavi! Aleluja!

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina