15. i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina