15. i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina