Found 8498 Results for: din

 • Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 1)

 • Şi am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalímul cel nou, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 2)

 • El va şterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 4)

 • Iar mie mi-a zis: „S-au împlinit. Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Celui care este însetat, eu îi voi da în dar din izvorul apei vieţii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 6)

 • Iar partea celor laşi, necredincioşi, abominabili, criminali, desfrânaţi, vrăjitori, idolatri şi a tuturor mincinoşilor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă şi aceasta este moartea cea de-a doua”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 8)

 • Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe pline cu cele şapte plăgi de pe urmă şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino şi-ţi voi arăta Mireasa, soţia Mielului!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 9)

 • Şi m-a luat în duh pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalímul, care cobora din cer, de la Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 10)

 • Înfrumuseţarea zidului ei era [făcută] cu iaspis, iar cetatea era din aur curat, asemenea cristalului curat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 18)

 • Temeliile zidului cetăţii sunt alcătuite în întregime din tot felul de pietre preţioase: prima temelie din iaspis; a doua, din safir; a treia, din calcedoniu; a patra, din smarald; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 19)

 • a cincea, din sardonix; a şasea, din cornalină; a şaptea, din crisolit; a opta, din beril; a noua, din topaz; a zecea, din crisopaz; a unsprezecea, din iacint; a douăsprezecea, din ametist. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 20)

 • Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare, fiecare poartă era [făcută] dintr-un singur mărgăritar. Iar piaţa cetăţii era din aur curat, transparent precum cristalul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 21)

 • Apoi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, strălucitor ca cristalul, care ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 1)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina