Found 8498 Results for: din

 • Astfel am văzut în viziune cai şi călăreţi având platoşe de foc, de iacint şi de pucioasă; capetele cailor erau asemenea unor capete de leu, iar din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 17)

 • Din cauza acestor trei plăgi: a focului, a fumului şi a pucioasei, care ieşeau din gurile lor, a murit o treime dintre oameni, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 18)

 • Şi am văzut un alt înger puternic coborând din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul, faţa lui era ca soarele, iar picioarele lui, ca nişte stâlpi de foc. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 1)

 • iar când au răsunat cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit un glas din cer, spunând: „Sigilează ceea ce au vorbit cele şapte tunete şi nu le scrie!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 4)

 • Însă în zilele când va vorbi cel de-al şaptelea înger, când va fi gata să sune din trâmbiţă, se va împlini misterul lui Dumnezeu, aşa cum le-a vestit el slujitorilor săi, profeţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 7)

 • Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou, spunând: „Du-te şi ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 8)

 • Atunci am luat cartea cea mică din mâna îngerului şi am mâncat-o. Ea era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-a umplut stomacul de amărăciune. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 10)

 • Apoi mi-a zis: „Trebuie să profeţeşti din nou cu privire la popoare, naţiuni, limbi şi multe regate”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 11)

 • Curtea din afara templului las-o deoparte şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgânilor! Ei vor călca în picioare cetatea cea sfântă timp de patruzeci şi două de luni, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 2)

 • Dacă cineva ar vrea să-i dăuneze, foc va ieşi din gura lor ca să-i mistuie pe duşmanii lor. Într-adevăr, dacă cineva ar vrea să-i dăuneze, astfel trebuie să fie ucis. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 5)

 • Dar când vor termina mărturia lor, Fiara care se ridică din abis va face război cu ei, îi va învinge şi-i va ucide. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 7)

 • şi, timp de trei zile şi jumătate, [oameni] din toate popoarele, triburile, limbile şi neamurile vor privi cadavrele lor şi nu vor permite ca să fie puse în mormânt cadavrele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 9)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina