Found 8498 Results for: din

 • Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 7)

 • Şi s-a umplut templul de fum din gloria lui şi din puterea lui şi nimeni nu a putut să intre în templu până când se vor sfârşi cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 8)

 • Şi am auzit un glas puternic din templu care le spunea celor şapte îngeri: „Mergeţi şi vărsaţi cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 1)

 • Şi au rostit blasfemii împotriva Domnului cerului din cauza durerilor lor şi din cauza rănilor lor, dar nu s-au convertit de la faptele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 11)

 • Atunci am văzut [ieşind] din gura dragonului, din gura Fiarei şi din gura pseudoprofetului trei duhuri necurate ca nişte broaşte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 13)

 • Şi cel de-al şaptelea şi-a vărsat cupa în aer şi a venit un glas puternic din templu, de la tron, spunând: „S-a făcut”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 17)

 • Şi a căzut din cer peste oameni o grindină mare, cât un talánt [fiecare]. Dar oamenii au rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu din cauza plăgii grindinei, pentru că plaga aceasta a fost îngrozitoare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 21)

 • Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 1)

 • Iar femeia era îmbrăcată în purpură şi în roşu aprins, împodobită cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare. Avea în mână un potir din aur plin cu lucrurile abominabile şi necurăţiile desfrânării sale. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 4)

 • Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului al căror nume nu a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii vor fi cuprinşi de uimire văzând Fiara care era şi nu mai este, dar va veni din nou. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 8)

 • Fiara care era şi care nu mai este, chiar ca al optulea [rege] este. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 11)

 • Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 14)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina