Found 8498 Results for: din

 • Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 13)

 • Şi am auzit un glas din cer ca un vuiet de ape multe, ca un glas de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca [glasul] celor care cântă cu harpele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 2)

 • Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia îl urmează pe Miel oriunde ar merge. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prim rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 4)

 • va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor celor sfinţi şi înaintea Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 10)

 • În aceasta este statornicia sfinţilor, a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 12)

 • Atunci, am auzit un glas din cer, spunând: „Scrie! Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor în Domnul! Da, fericiţi – spune Duhul –, căci se vor odihni de truda lor, căci faptele lor îi urmează”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 13)

 • Din templu a ieşit un alt înger, strigând cu glas puternic către cel care stătea pe nor: „Arcuncă-ţi secera şi seceră, căci a venit ceasul secerişului, iar secerişul pământului este copt!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 15)

 • Şi a mai ieşit alt înger din templul care este în ceruri, având şi el o seceră ascuţită. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 17)

 • Iar un alt înger, cel care are autoritate asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas puternic către cel care are secera cea ascuţită, spunând: „Aruncă-ţi secera ascuţită şi adună ciorchinii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 18)

 • Strugurii au fost striviţi în teasc, în afara cetăţii, şi a ieşit sânge din teasc până la zăbalele cailor pe o întindere de o mie şase sute de stádii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 20)

 • Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte plăgi, cele din urmă, căci cu ele s-a terminat mânia lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 1)

 • iar din templu au ieşit cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi încinşi la piept cu [cingători] de aur. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 6)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina