1. Aceştia sunt capii părinteşti şi genealogiile lor care au urcat cu mine în timpul domniei lui Artaxérxes, regele din Babilón.

2. Dintre fiii lui Pinhás, Gherşóm; dintre fiii lui Itamár, Daniél; dintre fiii lui Davíd, Hatúş;

3. dintre fiii lui Şecanía: dintre fiii lui Pareóş, Zaharía şi, cu el, o sută cincizeci de bărbaţi înscrişi în genealogii;

4. dintre fiii lui Pahát-Moáb, Elioenái, fiul lui Zeraría, şi, cu el, două sute de bărbaţi;

5. dintre fiii lui Şecanía, fiul lui Iahaziél şi, cu el, trei sute de bărbaţi;

6. dintre fiii lui Adín, Ébed, fiul lui Ionatán, şi, cu el, cincizeci de bărbaţi;

7. dintre fiii lui Elám, Isaía, fiul Atalíei, şi, cu el, şaptezeci de bărbaţi;

8. dintre fiii lui Şefatía, Zebadía, fiul lui Micáél, şi, cu el, optzeci de bărbaţi;

9. dintre fiii lui Ióab, Obadía, fiul lui Iehiél, şi, cu el, două sute optsprezece bărbaţi;

10. dintre fiii lui Şelomít, fiul lui Iosífía, şi, cu el, o sută şaizeci de bărbaţi;

11. dintre fiii lui Bebái, Zaharía, fiul lui Bebái, şi, cu el, douăzeci şi opt de bărbaţi;

12. dintre fiii lui Azgád, Iohanán, fiul lui Hacatán, şi, cu el, o sută zece bărbaţi;

13. dintre fiii lui Adónicám, cei din urmă, ale căror nume sunt acestea: Elifélet, Ieiél şi Şemáia şi, cu ei, şaizeci de bărbaţi;

14. dintre fiii lui Bigvái, Utái şi Zabúd şi, cu ei, şaptezeci de bărbaţi.

15. I-am adunat la râul care curge spre Ahavá şi am fixat tabăra acolo timp de trei zile. Am căutat în popor şi între preoţi, dar nu am găsit [pe nimeni] dintre fiii lui Lévi.

16. Atunci am trimis la Eliezér, Ariél, Şemáia, Elnatán, Iaríb, Elnatán, Natán, Zaharía şi Meşulám, căpeteniile, şi la Ioiaríb şi Elnatán, oameni înţelepţi,

17. i-am trimis la căpetenia Ído, în localitatea Casifía, şi am pus în gura lor ca să le spună lui Ído şi fraţilor săi care erau dăruiţi [templului] în localitatea Casifía să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru.

18. Şi au adus la noi – pentru că mâna binevoitoare a Dumnezeului nostru era peste noi – un om prudent dintre fiii lui Mahlí, fiul lui Lévi, fiul lui Israél, pe Şerebía cu fiii şi fraţii săi: optsprezece [oameni];

19. apoi, pe Haşabía şi, cu el, pe Isaía, dintre fiii lui Merári, fraţii săi şi fiii lor: douăzeci [de oameni];

20. şi, dintre cei dăruiţi [templului] pe care Davíd şi căpeteniile îi puseseră în slujba levíţilor, două sute douăzeci de dăruiţi [templului], toţi înregistraţi după nume.

21. Acolo, la râul Ahavá, am declarat un post ca să ne umilim înaintea Dumnezeului nostru şi ca să căutăm calea cea dreaptă pentru noi, pentru fiii noştri şi pentru bunurile noastre.

22. Mi-a fost ruşine să-i cer regelui armată şi călăreţi ca să ne ajute împotriva duşmanului pe cale, căci îi spusesem regelui: „Mâna Dumnezeului nostru este spre binele celor care îl caută, iar puterea şi mânia lui sunt împotriva celui care îl abandonează”.

23. Am postit şi l-am căutat pe Dumnezeul nostru pentru aceasta, iar el ne-a ascultat.

24. Am pus deoparte douăsprezece dintre căpeteniile preoţilor: pe Şerabía, pe Haşabía şi zece dintre fraţii lor.

25. Am cântărit pentru ei argintul, aurul şi obiectele dăruite pentru casa Dumnezeului nostru, cele pe care le-au dat regele, consilierii şi căpeteniile lui şi tot Israélul care se afla [acolo].

26. Am cântărit în mâna lor şase sute cincizeci de talánţi de argint, obiecte de argint de o sută de talánţi şi o sută de talánţi de aur;

27. douăzeci de cupe de aur de o mie de daríci şi două vase de bronz strălucitor şi frumos, tot atât de valoros ca aurul.

28. Apoi le-am zis: „Voi sunteţi consacraţi Domnului şi obiectele sunt consacrate; aurul şi argintul sunt dăruite Domnului Dumnezeului părinţilor voştri.

29. Fiţi atenţi şi păziţi-le până când le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor şi ale levíţilor, [înaintea] capilor părinteşti ai lui Israél la Ierusalím, în camerele casei Domnului!”.

30. Preoţii şi levíţii au luat greutatea argintului, a aurului şi a obiectelor ca să le ducă la Ierusalím, în casa Dumnezeului nostru.

31. Am plecat de la râul Ahavá ca să mergem la Ierusalím în [ziua] a douăsprezecea a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi şi ne-a scăpat de mâna duşmanului şi a celui care ne pândea pe drum.

32. Am ajuns la Ierusalím şi am stat acolo timp de trei zile.

33. În a patra zi, am cântărit argintul, aurul şi obiectele în casa Dumnezeului nostru [şi le-am dat] în mâna lui Meremót, fiul lui Uría, preotul. Cu el era Eleazár, fiul lui Pinhás, şi împreună cu ei Iozabád, fiul lui Iósue, şi Noadía, fiul lui Binúi, levíţii.

34. Fiind toate după număr şi greutate, au fost puse în scris în acel moment toate cantităţile.

35. Cei care au venit din captivitate, cei deportaţi, au adus ca arderi de tot Dumnezeului lui Israél doisprezece viţei pentru tot Israélul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei şi doisprezece ţapi ca [jertfe] pentru păcat, toate ca arderi pentru Domnul.

36. Au dat decretele regelui satrapilor şi guvernatorilor de dincoace de Râu, iar ei au sprijinit poporul şi casa lui Dumnezeu.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina