1. Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Cidkija király elküldte hozzá Malkija fiát, Paschurt és Maazeja fiát, Cefanja papot ezzel az üzenettel:

2. Kérdezd meg az Urat érdekünkben, mert Babilon királya, Nebukadnezár hadat indít ellenünk. Hátha az Úr majd csodát tesz velünk, mint már annyiszor, és az ellenség elvonul.

3. Jeremiás erre így válaszolt: "Mondjátok meg Cidkijának:

4. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Nos, visszafordítom a kezetekben levõ fegyvert, amellyel Babilon királya és a káldeusok ellen harcoltok, akik megszállva tartanak titeket körös-körül a falak mentén, és behozom õket városotok közepébe.

5. Sõt, magam harcolok ellenetek kinyújtott kézzel, hatalmas karral, ádáz haragomban, rettenetes indulatomban.

6. Megverem e város lakóit, embert és állatot egyaránt; súlyos dögvészben vesznek el.

7. Aztán - így szól az Úr - majd kiszolgáltatom Júda királyát, Cidkiját, szolgáit és a lakosságot mind, akik csak megmenekültek ebben a városban a dögvésztõl, a kardtól és az éhínségtõl, Nebukadnezárnak, Babilon királyának a kezébe - mondja az Úr. Ellenségeik kezére és azok kezére adom õket, akik életükre törnek. S õ kardélre hányja õket irgalmatlanul, kegyetlenül, szánalmat nem ismerve."

8. A néphez meg így beszélj: "Ezt mondja az Úr: Nézzétek, elétek tárom az élet útját és a halál útját!

9. Aki ebben a városban marad, az kard, éhínség és dögvész által pusztul el; aki kimegy belõle és megadja magát a várost ostromló káldeusoknak, az életben marad és zsákmányul viszi életét.

10. Mert én e város ellen fordítom arcomat, romlására és nem megszabadítására - mondja az Úr. Igen, Babilon királyának kezére kerül, s õ majd lángba borítja."

11. Júda királyi házának ezt mondd: Halljátok az Úr szavát,

12. Dávid háza! Ezt mondja az Úr: Reggelenként igazságos ítéletet hozzatok, és ragadjátok ki, akit nyomorgatnak, nyomorgatója kezébõl. Mert különben fellobban haragom, mint a tûz, és úgy ég majd, hogy senki el nem oltja.

13. Igen, rád török, síkság kõszirtjének lakója - mondja az Úr. Rátok török, akik így beszéltek: Ki merne megtámadni minket, és ki tudna behatolni házainkba?

14. Úgy büntetlek meg benneteket, ahogy tetteitek érdemlik - mondja az Úr. Tüzet gyújtok erdejében, és az körös-körül mindent megemészt.

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina