Fondare 320 Risultati per: után

 • Ez az Istennek szenteltre vonatkozó törvény, aki fogadalmat tesz, áldozati ajándéka tekintetében, amelyet fölszentelésekor be kell mutatnia az Úrnak, eltekintve attól, amit egyébként még fel akar ajánlani. Közvetlenül az után, hogy fogadalma, amelyet letesz, elhangzik, a fogadalmára vonatkozó törvény szerint kell eljárnia. (Számok könyve 6, 21)

 • Azt mondta az Úr Mózesnek a Sínai pusztából való kivonulásuk után a második esztendõ elsõ hónapjában: (Számok könyve 9, 1)

 • Ha a kürtszó után felhangzik vezényszótok, a kelet felé táborozók keljenek útra. (Számok könyve 10, 5)

 • A második olyan kürtszóra, amelyet parancsszótok követ, a dél felé táborozók induljanak. A kürtszó után vezényszónak kell következnie annak jeléül, hogy útra kell kelni. (Számok könyve 10, 6)

 • Elsõként Júda fiai táborának hadi jelvénye indult, az egyik csoport a másik után. Csapatuk élén Amminadab fia, Nachson állt. (Számok könyve 10, 14)

 • Azután Ruben fiai táborának hadi jelvénye következett, egyik csoport a másik után; az õ csapatuk élén Sedeur fia, Elicur állt. (Számok könyve 10, 18)

 • Most Efraim fiai táborának hadi jelvénye indult, egyik csoport a másik után; csapatuk élén Ammihud fia, Elisama állt. (Számok könyve 10, 22)

 • Ez volt a sorrend, amely szerint Izrael fiai útra keltek, az egyik csoport a másik után; így keltek útra. (Számok könyve 10, 28)

 • A csapás után azt mondta az Úr Mózesnek és Eleazárnak, Áron pap fiának: (Számok könyve 26, 1)

 • Hanem neki Eleazár paphoz kell fordulnia, hogy az számára az Úr színe elõtt tanácsot kérjen az urim szertartása által. Csak ennek elhangzása után szabad kivonulniuk, s ennek kimondása után szabad bevonulniuk, neki, s vele Izrael fiainak és az egész közösségnek." (Számok könyve 27, 21)

 • mert a fõpap haláláig menedékvárosában kell maradnia, s csak a fõpap halála után térhet vissza az, aki embert ölt, arra a vidékre, ahol a birtoka van. (Számok könyve 35, 28)

 • Ismerem ugyanis engedetlenségedet és nyakasságodat. Lám, már most, amikor még köztetek élek, lázadoztok az Úr ellen. Mennyivel inkább fogtok majd halálom után!" (Második Törvénykönyv 31, 27)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina