Fondare 320 Risultati per: után

 • A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: "Ne félj Ábrám, én védõpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz." (Teremtés könyve 15, 1)

 • de Isten így szólt Ábrahámhoz: "Ne bánkódj a fiad és szolgálód miatt, hanem hallgass Sárára mindenben, amit mond neked, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni. (Teremtés könyve 21, 12)

 • Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: "Ábrahám, Ábrahám!" "Itt vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 22, 1)

 • A történtek után hírül hozták Ábrahámnak: Milka is fiúkat szült testvérednek, Nachornak: (Teremtés könyve 22, 20)

 • Ábrahám halála után Isten megáldotta a fiát, Izsákot. Izsák a Lachai-Roi forrásnál lakott. (Teremtés könyve 25, 11)

 • Ezért Izsák elvonult onnan, sátrát a Gerár völgyében ütötte fel és ott maradt. Azután Izsák újra kiásta a kutakat, amelyet atyjának szolgái ástak, de a filiszteusok Ábrahám halála után betömtek. (Teremtés könyve 26, 17)

 • A jövõben ebben mutatkozik meg becsületességem: Ha jössz és bérem után nézel, akkor ami a kecskék között nem csíkos és foltos és a bárányok között nem sötét színû, azt mind úgy kell tekinteni, mint amit tõlem loptak." (Teremtés könyve 30, 33)

 • Jó, te eljöttél, mert annyira sóvárogtál atyád háza után, de miért loptad el isteneimet?" (Teremtés könyve 31, 30)

 • Jákob Paddan-Aramból való visszatérése után szerencsésen elért Szichem városához, amely Kánaán földjén fekszik. (Teremtés könyve 33, 18)

 • Isten másodszor jelent meg Jákobnak Paddan-Aramból való visszatérése után, és megáldotta. (Teremtés könyve 35, 9)

 • A férfi így válaszolt: "Elmentek innét, hallottam, amikor mondták: menjünk Dotainba." József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta õket. (Teremtés könyve 37, 17)

 • Hosszabb idõ elmúltával meghalt Sua leánya, Júda felesége. Júda a gyászidõ letelte után elment barátjával, az adullámi Hirával Timnába a juhait nyírni. (Teremtés könyve 38, 12)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina