Fondare 320 Risultati per: után

 • Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: "Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belõle, az én emlékezetemre." (Korintusiaknak írt I. levél 11, 25)

 • Aki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyûljetek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el. (Korintusiaknak írt I. levél 11, 34)

 • Egymás után mind prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon és felbuzduljon. (Korintusiaknak írt I. levél 14, 31)

 • Megérkezésem után azokat, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék. (Korintusiaknak írt I. levél 16, 3)

 • Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsõség után. (Galatáknak írt levél 5, 26)

 • Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. (Filippieknek írt levél 1, 8)

 • Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! (Filippieknek írt levél 4, 1)

 • A tévtanítót néhány figyelmeztetés után kerüld, (Titusznak írt levél 3, 10)

 • Azért ismét kijelölt egy napot, egy "má"-t. Dávid által mondatja annyi idõ után, amit már elõbb idéztünk: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsidóknak írt levél 4, 7)

 • Ez a Melkizedek - Sálem királya és a fölséges Isten papja - eléje ment a királyok legyõzése után hazatérõ Ábrahámnak, és megáldotta. (Zsidóknak írt levél 7, 1)

 • Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után Izrael házával kötök majd - mondja az Úr. Elméjükbe vésem és szívükbe írom törvényemet. Istenük leszek és õk a népem lesznek. (Zsidóknak írt levél 8, 10)

 • Nemde abbahagyták volna az áldozat bemutatását, ha a bemutatók egyszeri megtisztulás után megszabadultak volna a bûntudattól. (Zsidóknak írt levél 10, 2)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina