Fondare 320 Risultati per: után

 • Mert tudom, hogy halálom után egészen megvetendõ módon fogtok viselkedni és letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nektek; azt teszitek, ami az Úr tetszése ellenére van, kezetek mûveivel haragra ingerlitek, ezért a napok végén utolér benneteket a nyomorúság. (Második Törvénykönyv 31, 29)

 • Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta: (Józsue könyve 1, 1)

 • Ez az oka annak, hogy Józsue körülmetélte õket: Azok a férfi nemen levõk, akik fegyverhordozó korban kivonultak Egyiptomból, az Egyiptomból való kivonulás után mind meghaltak útközben a pusztán. (Józsue könyve 5, 4)

 • Azok az emberek, akik kivonultak, mind körül voltak metélve; azokat ellenben, akik az Egyiptomból való kivonulás után, útközben a pusztán születtek, nem metélték körül. (Józsue könyve 5, 5)

 • Azért holnap reggel álljatok fel a törzsek rendjében, és az a törzs, amelyet az Úr a sorsvetéssel megjelöl, lépjen elõ nemzetségenként. Aztán az a nemzetség, amelyet az Úr a sorsvetéssel megjelöl, lépjen elõ rokonságonként. Majd a rokonság, amelyet az Úr sorsolással megjelöl, lépjen elõ családonként. Majd az a család, amelyet az Úr a sorsolással megjelöl, lépjen elõ, egyik ember a másik után. (Józsue könyve 7, 14)

 • Most elõléptette Zabdi családját, az egyik embert a másik után; a sorsvetés Áchánra, Karminak a fiára esett, aki Zerach fiának, Zabdinak volt a fia, Júda törzsébõl. (Józsue könyve 7, 18)

 • Történt, hogy a szövetség megkötése után három nappal hírét vették, hogy közelbe való nép, Izrael körében él. (Józsue könyve 9, 16)

 • Ezek után az események után meghalt Józsue, Nun fia, az Úr szolgája, 110 éves korában. (Józsue könyve 24, 29)

 • Józsue halála után Izrael fiai megkérdezték az Urat: "Ki vonuljon fel közülünk elsõnek a kánaániak ellen, hogy támadást indítson ellenük?" (Bírák könyve 1, 1)

 • Így negyven évig nyugalom volt az országban. Kenáz fia, Otniel halála után (Bírák könyve 3, 11)

 • A markolat is beleszaladt a penge után, és a háj körülfolyta a pengét. Ehud ugyanis otthagyta a hasában a kardot, (Bírák könyve 3, 22)

 • Ehud halála után Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. (Bírák könyve 4, 1)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina