Fondare 162 Risultati per: trideset

 • Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotliæ od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu; (Knjiga Brojeva 7, 67)

 • Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotliæ od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; (Knjiga Brojeva 7, 73)

 • Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotliæ od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; (Knjiga Brojeva 7, 79)

 • Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotliæ sedamdeset šekela. Svega srebra u posuðu bilo je dvije tisuæe i èetiri stotine hramskih šekela. (Knjiga Brojeva 7, 85)

 • Sva zajednica vidje da je Aron preminuo i sav dom Izraelov oplakivaše Arona trideset dana. (Knjiga Brojeva 20, 29)

 • To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo èetrdeset i tri tisuæe sedam stotina i trideset. (Knjiga Brojeva 26, 7)

 • To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuæe i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima. (Knjiga Brojeva 26, 37)

 • Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuæa i sedam stotina i trideset. (Knjiga Brojeva 26, 51)

 • a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuæe. (Knjiga Brojeva 31, 35)

 • Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuæa i pet stotina grla sitne stoke; (Knjiga Brojeva 31, 36)

 • krupne je stoke bilo trideset i šest tisuæa grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla; (Knjiga Brojeva 31, 38)

 • magaradi je bilo trideset tisuæa i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno. (Knjiga Brojeva 31, 39)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina