Fondare 162 Risultati per: trideset

  • Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuðen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima sveæenièkim i starješinama (Evanðelje po Mateju 27, 3)

  • Tada se ispuni što je reèeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi - (Evanðelje po Mateju 27, 9)

  • Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše - kako se smatralo - sin Josipov, Elijev, (Evanðelje po Luki 3, 23)

  • Bijaše ondje neki èovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. (Evanðelje po Ivanu 5, 5)

  • Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se laðici. Prestraše se, (Evanðelje po Ivanu 6, 19)

  • Ovo hoæu kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao èetiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obeæanja. (Poslanica Galaæanima 3, 17)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina