pronađen 3109 Rezultati za: moj

 • Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a èvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva. (Otkrivenje 2, 13)

 • Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proroèicom, da uèi i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima. (Otkrivenje 2, 20)

 • "Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat æu vlast nad narodima (Otkrivenje 2, 26)

 • Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne naðoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena. (Otkrivenje 3, 2)

 • Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a oèuvao si moju rijeè i nisi zatajio mog imena. (Otkrivenje 3, 8)

 • Buduæi da si oèuvao moju rijeè o postojanosti, i ja æu oèuvati tebe od èasa kušnje koji ima doæi na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari. (Otkrivenje 3, 10)

 • "Pobjednika æu postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neæe iziæi i napisat æu na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siðe s neba od Boga mojega, i ime moje novo." (Otkrivenje 3, 12)

 • Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, uniæi æu k njemu i veèerati s njim i on sa mnom." (Otkrivenje 3, 20)

 • Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on æe mi: "Oni doðoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjèevoj. (Otkrivenje 7, 14)

 • Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjèevu: "Velika su i èudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! (Otkrivenje 15, 3)

 • Zaèujem i drugi glas s neba: "Iziðite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajednièari grijeha njezinih! (Otkrivenje 18, 4)

 • Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. (Otkrivenje 21, 15)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina