pronađen 3109 Rezultati za: moj

 • Ta èuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustošio Crkvu Božju (Poslanica Galaæanima 1, 13)

 • Èak ni Tit, pratilac moj, premda Grk, nije bio prisiljen obrezati se, (Poslanica Galaæanima 2, 3)

 • Svoju kušnju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anðela Božjega, kao Krista Isusa. (Poslanica Galaæanima 4, 14)

 • djeèice moja, koju ponovno u trudovima raðam dok se Krist ne oblikuje u vama. (Poslanica Galaæanima 4, 19)

 • Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša! (Poslanica Efežanima 3, 13)

 • I pravo je da tako osjeæam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrðivanju evanðelja svi ste vi suzajednièari moje milosti. (Poslanica Filipljanima 1, 7)

 • A hoæu da znate, braæo: ovaj se moj udes paèe okrenuo u napredovanje evanðelja (Poslanica Filipljanima 1, 12)

 • tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i meðu svima drugima, (Poslanica Filipljanima 1, 13)

 • a veæina braæe u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuðuje neustrašivo zboriti Rijeè. (Poslanica Filipljanima 1, 14)

 • oni pak Krista navješæuju iz suparništva, neiskreno - misleæi da æe tako otežati nevolju mojih okova. (Poslanica Filipljanima 1, 17)

 • kako željno i oèekujem i nadam se da se ni zbog èega neæu smesti, nego da æe se mojom posvemašnjom odvažnošæu - kako uvijek tako i sada - Krist uzvelièati u mome tijelu, bilo životom, bilo smræu. (Poslanica Filipljanima 1, 20)

 • Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazoènosti nego mnogo više sada, za moje nenazoènosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! (Poslanica Filipljanima 2, 12)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina