1. Anðelu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijeænjaka:

2. Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.

3. Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao.

4. Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.

5. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i èini prva djela. Inaèe dolazim k tebi i - uklonit æu tvoj svijeænjak s mjesta njegova ako se ne obratiš.

6. Ali ovo imaš: mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim."

7. "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem."

8. I anðelu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bijaše mrtav i oživje:

9. Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.

10. Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, æe neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit æete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat æu ti vijenac života."

11. "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neæe nauditi druga smrt."

12. I anðelu Crkve u Pergamu napiši: "Ovo govori Onaj u koga je maè dvosjek, oštar:

13. Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a èvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva.

14. Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouèi Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu.

15. Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski.

16. Obrati se dakle! Inaèe dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima maèem usta svojih."

17. "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati mane sakrivene i bijel æu mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima."

18. I anðelu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oèi kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed uglaðenu:

19. Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih.

20. Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proroèicom, da uèi i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima.

21. Dadoh joj vremena za obraæenje, ali ona neæe da se obrati od bludnosti svoje.

22. Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela;

23. i djecu æu joj smræu pobiti. I znat æe sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat æu vam svakomu po djelima.

24. Vama pak velim - vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih: Ne stavljam na vas drugoga bremena

25. nego - što imate, èvrsto držite dok ne doðem."

26. "Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat æu vlast nad narodima

27. i vladat æe njima palicom gvozdenom, kao posuðe glineno satirati ih -

28. kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat æu mu zvijezdu Danicu.

29. Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina