pronađen 278 Rezultati za: Iau

 • Domnul a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care le construiau fiii oamenilor. (Cartea Genezei 11, 5)

 • Şi a fost ceartă între păstorii turmei lui Abrám şi păstorii turmei lui Lot. Canaaneénii şi ferezéii locuiau pe atunci în ţară. (Cartea Genezei 13, 7)

 • Nu este, oare, toată ţara înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine! Dacă tu [o iei] la stânga, eu [o iau] la dreapta; dacă tu [o iei] la dreapta, eu [o iau] la stânga!”. (Cartea Genezei 13, 9)

 • S-au întors şi au venit la En-Mişpát, sau Cádeş, şi au lovit toată câmpia amalecíţilor, ca şi pe amoréi, care locuiau la Haţeţón-Támar. (Cartea Genezei 14, 7)

 • Apoi m-am plecat şi l-am adorat pe Domnul. Şi l-am binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul stăpânului meu, Abrahám, care m-a călăuzit pe drumul sigur ca s-o iau pe fiica fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. (Cartea Genezei 24, 48)

 • Avea turme de oi şi cirezi de vite şi mulţi servitori. Filistenii îl invidiau. (Cartea Genezei 26, 14)

 • Atunci, Iacób le-a zis lui Simeón şi lui Lévi: „Voi m-ați tulburat făcându-mă urât de cei care locuiau în țară, de canaaneéni şi de ferezéi. Eu am oameni puţini la număr; ei se vor aduna împotriva mea, mă vor lovi şi voi fi nimicit eu şi casa mea”. (Cartea Genezei 34, 30)

 • Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul în care locuiau nu le mai era suficient din pricina turmelor lor. (Cartea Genezei 36, 7)

 • Fraţii săi îl invidiau, dar tatăl său păstra acest cuvânt. (Cartea Genezei 37, 11)

 • Ei nu ştiau că Iosíf aude [și înțelege], deoarece era un interpret între ei. (Cartea Genezei 42, 23)

 • Fiii lui Israél au văzut şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: ,,Aceasta este pâinea pe care v-o dă Domnul ca s-o mâncaţi. (Cartea Exodului 16, 15)

 • când ei intrau în cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. (Cartea Exodului 40, 32)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina