1. Paul, prizonierul lui Cristos Isus, şi fratele Timotéi către Filemón, iubitul nostru colaborator,

2. şi către sora noastră Apfía, către Arhíp, [fratele] nostru de luptă, şi comunitatea care se află în casa ta:

3. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos!

4. Îi mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu, aducându-mi aminte de tine în rugăciunile mele,

5. căci am auzit de iubirea şi credinţa ta pe care o ai faţă de Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii.

6. Participarea ta la credinţă să devină eficace [prin fapte] pentru cunoaşterea întregului bine [pe] care [îl putem face] în Cristos!

7. Într-adevăr, am avut o mare bucurie şi consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinţilor.

8. De aceea, chiar dacă am, în Cristos, tot dreptul să-ţi poruncesc ceea ce se cuvine să faci,

9. mai degrabă te îndemn, din iubire, aşa cum sunt eu, Paul, acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus:

10. te rog pentru copilul meu, pentru Onesím, căruia i-am dat naştere în lanţuri.

11. Odinioară el îţi era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât şi pentru mine.

12. Ţi l-am trimis înapoi pe el, care este inima mea.

13. Aş fi voit să-l ţin pentru mine ca, în locul tău, să-mi slujească mie, celui care sunt în lanţuri pentru evanghelie,

14. dar n-am vrut să fac nimic fără consimţământul tău, pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie.

15. Poate tocmai de aceea a fost despărţit de tine pentru un timp, ca să-l primeşti înapoi pentru veşnicie,

16. dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât şi ca [frate] în Domnul.

17. Deci, dacă mă consideri părtaş [în credinţă] cu tine, primeşte-l ca pe mine însumi!

18. Dacă te-a nedreptăţit cu ceva sau îţi datorează ceva, trece aceasta în contul meu!

19. Eu, Paul, am scris-o cu mâna mea, eu îţi voi plăti – ca să nu spun că îmi eşti dator cu tine însuţi.

20. Da, frate, să am şi eu o favoare de la tine în Domnul! Linişteşte-mi inima în Cristos!

21. Ţi-am scris convins de ascultarea ta, ştiind că vei face chiar mai mult decât îţi spun.

22. Totodată, pregăteşte-mi loc de găzduire, căci sper să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre!

23. Te salută Epafrás, închis împreună cu mine pentru Cristos Isus,

24. ca şi Marcu, Aristárh, Díma şi Lúca, colaboratorii mei.

25. Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina