1. Cuvintele lui Ámos, care era unul dintre păstorii din Técoa și care a avut viziuni cu privire la Israél în zilele lui Ozía, regele lui Iúda, și în zilele lui Ieroboám, fiul lui Ióas, regele lui Israél, cu doi ani înaintea cutremurului.

2. El a zis: „Domnul din Sión strigă, își înalță glasul din Ierusalím. Gem pășunile păstorilor și se usucă vârful Carmélului.

3. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damáscului, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că au treierat Galaádul cu treierătoarea de fier.

4. Voi trimite foc asupra casei lui Hazaél și va devora palatele lui Ben-Hadád.

5. Voi frânge zăvorul Damáscului și-i voi nimici pe locuitorii din Bicát-Áven; voi smulge sceptrul din Bet-Éden, iar poporul lui Arám va fi deportat la Kir”, spune Domnul.

6. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gázei, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că i-au dus în captivitate pe toți captivii ca să-i abandoneze lui Edóm.

7. Voi trimite foc peste zidul din Gáza și va devora palatele sale.

8. Îi voi nimici pe locuitorii din Așdód, voi smulge sceptrul din Așchelón; îmi voi întoarce mâna împotriva [cetății] Ecrón și va pieri restul filisténilor”, spune Domnul Dumnezeu.

9. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tírului, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că i-au abandonat lui Edóm pe toți deportații și nu și-au amintit de alianța cu frații.

10. Voi trimite foc peste zidul din Tir și va devora palatele sale”.

11. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edómului, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că i-a urmărit cu sabia pe frații săi, și-a înnăbușit mila, mânia lui i-a sfâșiat fără întrerupere și și-a păstrat furia pentru totdeauna.

12. Voi trimite foc în Temán și va devora palatele din Boțrá”.

13. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Amón, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că le-au spintecat pe femeile însărcinate din Galaád, ca să-și lărgească teritoriul.

14. Voi face să iasă foc pe zidul din Rabá și va devora palatele sale cu strigăte în ziua luptei, cu furtună în ziua vijeliei.

15. Regele lor va merge în captivitate, el și căpeteniile sale împreună”, spune Domnul.


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina