Talált 278 Eredmények: Iau

 • Domnul a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care le construiau fiii oamenilor. (Cartea Genezei 11, 5)

 • Şi a fost ceartă între păstorii turmei lui Abrám şi păstorii turmei lui Lot. Canaaneénii şi ferezéii locuiau pe atunci în ţară. (Cartea Genezei 13, 7)

 • Nu este, oare, toată ţara înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine! Dacă tu [o iei] la stânga, eu [o iau] la dreapta; dacă tu [o iei] la dreapta, eu [o iau] la stânga!”. (Cartea Genezei 13, 9)

 • S-au întors şi au venit la En-Mişpát, sau Cádeş, şi au lovit toată câmpia amalecíţilor, ca şi pe amoréi, care locuiau la Haţeţón-Támar. (Cartea Genezei 14, 7)

 • Apoi m-am plecat şi l-am adorat pe Domnul. Şi l-am binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul stăpânului meu, Abrahám, care m-a călăuzit pe drumul sigur ca s-o iau pe fiica fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. (Cartea Genezei 24, 48)

 • Avea turme de oi şi cirezi de vite şi mulţi servitori. Filistenii îl invidiau. (Cartea Genezei 26, 14)

 • Atunci, Iacób le-a zis lui Simeón şi lui Lévi: „Voi m-ați tulburat făcându-mă urât de cei care locuiau în țară, de canaaneéni şi de ferezéi. Eu am oameni puţini la număr; ei se vor aduna împotriva mea, mă vor lovi şi voi fi nimicit eu şi casa mea”. (Cartea Genezei 34, 30)

 • Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul în care locuiau nu le mai era suficient din pricina turmelor lor. (Cartea Genezei 36, 7)

 • Fraţii săi îl invidiau, dar tatăl său păstra acest cuvânt. (Cartea Genezei 37, 11)

 • Ei nu ştiau că Iosíf aude [și înțelege], deoarece era un interpret între ei. (Cartea Genezei 42, 23)

 • Fiii lui Israél au văzut şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: ,,Aceasta este pâinea pe care v-o dă Domnul ca s-o mâncaţi. (Cartea Exodului 16, 15)

 • când ei intrau în cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. (Cartea Exodului 40, 32)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina