1. Rijeè Lemuela, kralja Mase, kojima ga je uèila majka njegova.

2. Ne, sine moj! Ne, sine srca mog! Ne, sine zavjeta mojih!

3. Ne daj snage svoje ženama ni putova svojih zatiraèima kraljeva.

4. Nije za kraljeve, Lemuele, ne pristaje kraljevima vino piti, ni glavarima piæe opojno,

5. da u piæu ne zaborave zakona i prevrnu pravo nevoljnicima.

6. Dajte žestoko piæe onomu koji æe propasti i vino èovjeku komu je gorèina u duši:

7. on æe piti i zaboraviti svoju bijedu i neæe se više sjeæati svoje nevolje.

8. Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju.

9. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku.

10. Tko æe naæi ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje.

11. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neæe oskudijevati.

12. Ona mu èini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg.

13. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim.

14. Ona je kao laða trgovaèka: izdaleka donosi kruh svoj.

15. Još za noæi ona ustaje, hrani svoje ukuæane i odreðuje posao sluškinjama svojim.

16. Opazi li polje, kupi ga; plodom svojih ruku sadi vinograd.

17. Opasuje snagom bedra svoja i živo mièe rukama.

18. Vidi kako joj posao napreduje: noæu joj se ne gasi svjetiljka.

19. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno.

20. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.

21. Ne boji se snijega za svoje ukuæane, jer sva èeljad ima po dvoje haljine.

22. Sama sebi šije pokrivaèe, odijeva se lanom i purpurom.

23. Muž joj je slavan na Vratima, gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.

24. Platno tka i prodaje ga i pojase daje trgovcu.

25. Odjevena je snagom i dostojanstvom, pa se smije danu buduæem.

26. Svoja usta mudro otvara i pobožan joj je nauk na jeziku.

27. Na vladanje pazi ukuæana i ne jede kruha besposlice.

28. Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju, i muž njezin hvali je:

29. "Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih sve nadmašuješ."

30. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

31. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina