1. Kad sjedneš blagovati s moænikom. dobro pazi što je pred tobom;

2. stavljaš nož sebi pod grlo ako si proždrljivac;

3. ne poželi slastica njegovih jer su jelo prijevarno.

4. Ne trudi se stjecati bogatstvo; okani se takve misli;

5. usmjeriš li oèi prema njemu, njega veæ nema jer naèini sebi krila kao orao i odleti u nebo.

6. Ne jedi jela zavidnikova, ne èezni za slasticama njegovim,

7. jer on je onakav kako u sebi misli: "Jedi i pij", veli ti, ali mu srce nije s tobom.

8. Zalogaj koji si pojeo izbljuvat æeš, uzalud æeš prosut' svoje ljupke rijeèi.

9. Pred bezumnikom nemoj govoriti jer prezire tvoje umne rijeèi.

10. Ne pomièi prastare meðe i ne prodiri u polje siroèadi,

11. jer je moæan njihov osvetnik: branit æe njihovo pravo protiv tebe.

12. Obrati pouci srce svoje i uho svoje rijeèima mudrim.

13. Ne uskraæuj djetetu opomene, jer, udariš li ga šibom, neæe umrijeti:

14. biješ ga šibom, ali mu dušu iz Podzemlja izbavljaš.

15. Sine moj, kad ti je mudro srce, i ja se od srca veselim;

16. i klièe sva nutrina moja kad ti usne govore što je pravo.

17. Neka ti srce ne zavidi grešnicima, nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem,

18. jer imat æeš buduænost i tvoja nada neæe propasti.

19. Slušaj, sine moj, i mudar budi i ravnim putem vodi srce svoje.

20. Ne druži se s vinopijama ni sa žderaèima mesa,

21. jer pijanica i izjelica osiromaše i pospanac se oblaèi u krpe.

22. Slušaj svoga oca, svoga roditelja, i ne prezri majku kad ostari.

23. Pribavi istinu i ne prodaji je, steci mudrost, pouku i razbor.

24. Radovat æe se otac pravednikov, i roditelj æe se mudroga veseliti.

25. Neka se veseli otac tvoj i majka tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.

26. Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oèi tvoje raduju putovi moji.

27. Jer bludnica je jama duboka i tuðinka tijesan zdenac.

28. Ona i vreba u zasjedi kao lupež i uveæava broj bezbožnika meðu ljudima.

29. Komu: ah? komu: jao? komu: svaðe? komu: uzdasi? komu: rane nizašto? komu: zamuæene oèi?

30. Onima što kasno sjede kod vina, koji su došli kušati vino zaèinjeno.

31. Ne gledaj na vino kad rujno iskri, kad se u èaši svjetlucavo prelijeva: pije se tako glatko,

32. a na kraju ujeda kao zmija i žaca kao guja ljutica.

33. Oèi æe ti gledati tlapnje i srce govoriti ludosti.

34. I bit æe ti kao da ležiš na puèini morskoj ili kao da ležiš navrh jarbola.

35. "Izbiše me, ali me ne zabolje; istukoše me, ali ne osjetih; kad se otrijeznim, još æu tražiti."

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina