5. polomit æu zasune Damaska, istrijebiti živalj Bikat Avena i žezlonošu iz Bet Edena; narod æe aramski u ropstvo u Kir," veli Jahve Gospod.

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina