1. Egy tekoai pásztornak, Ámosznak a szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelrõl látott, Uzijának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés elõtt.

2. Ezt mondja: Az Úr szózata zeng a Sionon, Jeruzsálemben hallatja szavát. Gyászolnak a pásztorok legelõi, kiszáradt a Kármel orma.

3. Ezt mondja az Úr: Damaszkusznak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel Gileádot vasvesszõvel zúzták szét,

4. tüzet bocsátok Hazael házára, hogy pusztítsa el Ben-Hadad palotáit.

5. Feltöröm Damaszkusz zárát, megsemmisítem azt, aki Bikat-Avenben trónol, és azt, aki Bet-Éden jogarát tartja, Arám népét pedig Kirbe hurcolják fogolynak - mondja az Úr.

6. Ezt mondja az Úr: Gázának három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot elhurcolták, hogy kiszolgáltassák Edomnak,

7. tüzet bocsátok Gáza falaira, hogy eméssze meg palotáit.

8. Megsemmisítem azt, aki Asdodban trónol, és azt, aki Askelon jogarát tartja, karomat Ekron ellen fordítom, úgyhogy elpusztul a filiszteusok maradéka - mondja az Úr.

9. Ezt mondja az Úr: Tírusznak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot foglyul ejtve kiszolgáltatta Edomnak, és nem emlékezett meg a testvéri szövetségrõl,

10. tüzet bocsátok Tírusz falaira, hogy eméssze meg palotáit.

11. Ezt mondja az Úr: Edomnak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel testvérét karddal üldözte, és megtagadta tõle az irgalmat, továbbra is haragot táplált iránta, és mindvégig kitartott a gyûlöletben,

12. tüzet bocsátok Temánra, hogy eméssze meg Boszra palotáit.

13. Ezt mondja az Úr: Ammon fiainak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel kettévágta a gileádi várandós asszonyokat, hogy kiterjessze határait,

14. tüzet gyújtok Rabba falán, hogy eméssze meg palotáit, csatakiáltás közepette, ütközetnek napján, forgószélben, viharnak napján.

15. Királyuk fogságba megy, a fejedelmeivel együtt - mondja az Úr.


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina