1. (Mc 12,41-44) Ridicându-şi [privirea, Isus] i-a văzut pe bogaţii care îşi puneau darurile în caseta pentru ofrande.

2. A văzut şi o văduvă săracă punând acolo două monede mici.

3. Şi a spus: „Vă spun: cu adevărat, această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi,

4. pentru că toţi aceştia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a oferit tot ce avea la viaţa ei”.

5. (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4) Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase şi daruri votive, le-a spus:

6. „Cât despre lucrurile acestea pe care le vedeţi, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”.

7. Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când vor fi acestea şi care va fi semnul că ele au să se întâmple?”.

8. (Mt 10,17-22; 24,4-14; Mc 13,5-13) El le-a zis: „Vedeţi să nu fiţi înşelaţi, căci vor veni mulţi în numele meu, spunând: «Eu sunt» şi: «Timpul este aproape»! Nu mergeţi după ei!

9. Când veţi auzi despre războaie şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârşitul!”.

10. Apoi le spunea: „Se va ridica un neam împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.

11. Vor fi cutremure mari şi, în diferite locuri, foamete şi epidemii; vor fi fapte înfricoşătoare şi semne mari din cer.

12. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi şi închisori, vă vor duce în faţa regilor şi a guvernanţilor din cauza numelui meu.

13. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie.

14. Puneţi la inima voastră să nu vă pregătiţi dinainte cum vă veţi apăra,

15. căci eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voştri nu le va putea rezista, nici răspunde!

16. Veţi fi trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi prieteni şi vor ucide pe unii dintre voi;

17. veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu.

18. Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde.

19. Prin statornicia voastră vă veţi mântui sufletele.

20. (Mt 24,15-21; Mc 13,14-23) Când veţi vedea Ierusalímul încercuit de armate, atunci să ştiţi că s-a apropiat devastarea lui.

21. Cei din Iudéea să fugă în munţi, iar cei care se află în mijlocul lui să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el,

22. pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise.

23. Vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ şi mânie pentru acest popor.

24. Şi vor cădea sub ascuţişul sabiei şi vor fi făcuţi captivi ai tuturor popoarelor, iar Ierusalímul va fi călcat în picioare de către păgâni până se vor împlini timpurile păgânilor.

25. (Mt 24,29-31; Mc 13,24-27) Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor.

26. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite.

27. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie.

28. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră!”.

29. (Mt 24,32-35; Mc 13,28-31) Şi le-a zis o parabolă: „Uitaţi-vă la smochin şi la toţi copacii!

30. De îndată ce vedeţi că înmuguresc, vedeţi de la ei şi ştiţi că vara este deja aproape.

31. La fel şi voi, când veţi vedea că acestea se întâmplă, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape!

32. Adevăr vă spun: nu va trece generaţia aceasta până când nu se vor fi întâmplat toate.

33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

34. Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate,

35. ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ.

36. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi [în picioare] în faţa Fiului Omului!”.

37. În fiecare zi învăţa în templu, iar noaptea ieşea şi o petrecea pe muntele numit „al Măslinilor”.

38. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la el în templu, ca să-l asculte.

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina