1. Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti

2. u nadi života vjeènoga što ga, prije vremena vjekovjeènih, obeæa Bog, On koji ne laže,

3. a u svoje doba oèitova rijeè svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga:

4. Titu, pravomu sinu po zajednièkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega!

5. Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio:

6. je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna...

7. Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku,

8. nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv,

9. priljubljen uz vjerodostojnu rijeè nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.

10. Jer mnogi su nepokorni, praznorjeèni i zavodnici, ponajpaèe oni iz obrezanja.

11. Njima treba zaèepiti usta jer cijele domove prevraæaju nauèavajuæi što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka.

12. Reèe netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Kreæani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni."

13. Svjedoèanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri,

14. da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvraæaju od istine.

15. Sve je èisto èistima; okaljanima pak i nevjernima ništa èisto, nego su im okaljani i razum i savjest.

16. Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga nijeèu - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina