1. I Bileam reèe Balaku: "Ovdje mi naèini sedam žrtvenika; ovdje mi pripravi sedam junaca i sedam ovnova."

2. Balak uèini kako je Bileam rekao. A onda Balak i Bileam prinesu po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.

3. Potom æe Bileam Balaku: "Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom, pa što mi oèituje, kazat æu ti." I ode na osamljeno mjesto.

4. I Bog srete Bileama, koji mu reèe: "Sedam sam žrtvenika podigao i prinio na svakome po jednoga junca i ovna."

5. A Jahve stavi rijeèi u usta Bileamu te mu zapovjedi: "Vrati se Balaku i ovako govori."

6. Bileam se vrati k njemu, a on stajaše uza svoju paljenicu i s njim svi knezovi moapski.

7. Tada on poèe svoju pjesmu i reèe: "Iz Arama dovede me Balak, kralj Moaba, iz strana istoènih: 'Doði, prokuni mi Jakova, doði, gromom udri Izraela!'

8. Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udarati koga Jahve ne udara?

9. Jer s vrha hridi ja ga gledam, s visoka ga motrim brijega. Gle naroda koji odvojeno živi, meðu narode on se ne broji.

10. Prah Jakovljev tko æe prebrojiti; pijesak Izraela tko æe izmjeriti! O, da mi je umrijeti smræu pravednika! O, da svršetak moj bude kao njegov!"

11. "Što mi to uradi!" - reèe Balak Bileamu. "Dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a kad tamo, ti ih blagoslovom obasu!"

12. On odgovori: "Zar mi nije dužnost kazati što mi Jahve stavlja u usta?"

13. "Hajde sa mnom na drugo mjesto, odakle ga možeš svega vidjeti" zamoli ga Balak. "Odavde mu vidiš samo jedan kraj, a ne vidiš ga svega. Odande mi ga prokuni!"

14. Povede ga zatim na Sede Sofim, na vrh Pisge. Tu sagradi sedam žrtvenika i na svakom žrtveniku prinese po jednoga junca i ovna.

15. Bileam tada rekne Balaku: "Stoj ovdje kraj svoje paljenice, a ja odoh onamo na susret Bogu."

16. Jahve sretne Bileama; stavi rijeèi u njegova usta te mu zapovjedi: "Vrati se k Balaku i tako govori!"

17. I vrati se on Balaku, koji stajaše uza svoju paljenicu i s njim moapski knezovi. Balak ga zapita: "Što je Jahve rekao?"

18. Tada Bileam zapoèe svoju pjesmu i reèe: "Ustani, Balaèe, i poslušaj! Uhom me posluhni, sine Siporov!

19. Bog nije èovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne uèini, zar obeæa, pa ne ispuni?

20. Gle, primih od Boga da blagoslovim, blagoslovit æu i povuæ' neæu blagoslova.

21. U Jakovu nesreæe ne nazreh, nit' nevolje vidjeh u Izraelu. Jahve, Bog njegov, s njime je, poklik kralju u njemu odzvanja.

22. Iz Egipta Bog ga je izveo, on je njemu k'o rozi bivola.

23. Gatanja nema protiv Jakova nit' protiv Izraela vraèanja. I kada budu rekli Jakovu i Izraelu: 'Što radi Bog?'

24. gle, ustat æe narod k'o lavica, diæi æe se poput lava: leæi neæe dok plijen ne proguta, dok ne popije krv pobijenih."

25. Zatim Balak reèe Bileamu: "Nemoj ga ni kletvom kleti, ali ni blagoslovom blagoslivljati."

26. Bileam odvrati Balaku. "Zar ti nisam rekao: sve što Jahve kaže, to æu èiniti."

27. Potom Balak reèe Bileamu: "Hajde! Odvest æu te na drugo mjesto. Možda æe Bogu biti pravo da mi ga odande prokuneš."

28. I odvede Balak Bileama na vrh Peora, odakle se pruža vidik na pustaru.

29. "Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika", reèe Bileam Balaku. "Nadalje, pripremi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."

30. Balak uèini kako je Bileam rekao i prinese po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.

“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina