1. Aza azt tette, ami jó és helyes az Úr, az õ Istene szemében.

2. Eltávolította az idegen oltárokat és a magaslatokat, összetörette az emlékoszlopokat és a bálványokat.

3. Júdának meghagyta, hogy az Urat, atyáinak Istenét kövesse, tartsa meg a törvényt és a parancsolatokat.

4. Júda minden városából eltávolította a magaslatokat és a Nap-bálványokat. Alatta békében élt az ország.

5. Majd megerõsített városokat épített Júdában. Békében élt ugyanis az ország, és nem volt háború ezekben az években, mert az Úr békességet adott.

6. Azt mondta Júdának: "Építsük ki ezeket a városokat, vegyük körül fallal, erõsítsük meg bástyákkal, kapukkal és zárakkal! Még miénk az ország! Mi ugyanis az Urat, a mi Istenünket kerestük, és õ békét adott minden felõl." Ezért tudtak építkezni és sikerük is volt.

7. Aztán Júdából háromszázezer fõnyi serege volt, amely pajzzsal és dárdával volt fölszerelve, Benjaminból pedig kétszáznyolcvanezer pajzzsal is ellátott íjásza volt. Ezek mindnyájan vitéz emberek voltak.

8. Ám a kusita Zerach kivonult ellenük ezerszer ezer fõnyi seregével és háromszáz harci szekérrel. El is jutott egészen Maresáig.

9. Erre Aza elébe vonult és a Maresa melletti Szefata-völgyben csatarendbe álltak.

10. Majd Aza segítségül hívta az Urat, az õ Istenét, és így fohászkodott: "Uram, kívüled nincs senki, aki meg tudná segíteni a sokasággal szemben az erõtlent. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, mivel benned bíztunk és a te nevedben vonultunk ki e sokaság ellen. Urunk, te vagy a mi Istenünk, ne engedd, hogy szembeszegüljön veled az ember!"

11. Ekkor az Úr megverte a kusitákat Aza és Júda elõtt, és a kusiták megfutamodtak.

12. Aza és a vele levõ nép egészen Geráig üldözte õket. Olyan sokan estek el a kusiták közül, hogy senki se maradt életben közülük, mert szétszóródtak az Úrnak és seregének színe elõtt. Ezek pedig nagy zsákmányra tettek szert,

13. és megverték az összes várost Gerár környékén, az Úr akkora félelmet bocsátott rájuk. Aztán kifosztották az összes várost. Sok zsákmány volt ugyanis bennük.

14. Még a juhaklokat is feldúlták, rengeteg juhot, és tevét zsákmányoltak. Azután visszatértek Jeruzsálembe.

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina