1. Dárius király 2. esztendejében, a hetedik hónapban, a hónap huszonnegyedik napján az Úr szózatot intézett Aggeus próféta által

2. Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Józsuéhoz, Jehocadak fiához, a fõpaphoz és az egész néphez:

3. Ki van közületek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsõségében? És milyennek látjátok most? Ugye olyan a szemetek elõtt, mintha nem is volna?

4. De most, bátorság Zerubbábel! - mondja az Úr. Bátorság, Józsue fõpap, Jehocadak fia! Bátorság, egész népe az országnak - mondja az Úr. Dolgozzatok! Hiszen én veletek vagyok! - mondja a Seregek Ura.

5. Lelkem közöttetek lakik! Ne féljetek!

6. Igen, ezt mondja a Seregek Ura. Még egy kis idõ, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet.

7. Megrendítem mind a népeket, és ideáramlik minden népnek a kincse. Betöltöm ezt a templomot dicsõséggel - mondja a Seregek Ura.

8. Enyém az ezüst! Enyém az arany! - mondja a Seregek Ura.

9. Ennek az új templomnak a dicsõsége felülmúlja a régiét - mondja a Seregek Ura, mert ezen a helyen adom a békét - mondja a Seregek Ura.

10. A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király 2. esztendejében a következõ szózatot intézte az Úr Aggeus prófétához:

11. Ezt mondja a Seregek Ura: Kérdezd csak meg a papoktól, hogy áll a dolog:

12. "Ha valaki szentelt húst visz ruhája szegélyében, és ruhája szegélyével kenyeret, fõzeléket, bort, olajat vagy bármilyen ételt érint, vajon azok is szentté válnak-e?" A papok azt felelték, hogy nem.

13. Aggeus folytatta: "Ha valaki holttest érintése által tisztátalanná vált, és hozzáér ezekhez, vajon ezek is tisztátalanná válnak?" A papok azt felelték, hogy igen.

14. Erre Aggeus azt mondta: Ilyen a nép is! Ilyen ez a nemzet is színem elõtt! - mondja az Úr. Ilyen minden munkájuk, és tisztátalan minden, amit itt feláldoznak.

15. Ezért tehát vizsgáljátok meg magatokat mától fogva a jövõben! Mielõtt követ kõre tennétek az Úr szentélyében:

16. hogy ment a sorotok? Ha valaki húszmérõnyi rakásért ment, csak tízmérõnyit talált. Ha valaki a sajtóhoz ment, hogy ötven korsóval sajtoljon, csak hússzal töltött meg.

17. Aszállyal, üszöggel, jégesõvel sújtottam kezetek minden munkáját, és ti mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.

18. Gondolkodjatok el rajta, ma és a jövõben is [a kilencedik hónap huszonnegyedik napjától fogva, attól a naptól kezdve, amelyen az Úr templomának alapjait letettétek, fontoljátok meg],

19. hiányzik-e még a gabona a magtárból? S tán még mindig nem terem a szõlõ, a fügefa, a gránátalmafa és az olajfa? Mától fogva áldást osztok.

20. A hónap huszonnegyedik napján - a második alkalommal - ezt a szózatot intézte az Úr Aggeushoz:

21. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az eget és a földet.

22. Ledöntöm az országok trónját és összezúzom a pogányok országának hatalmát. Felforgatom a szekeret és a rajta ülõt. Elesnek a lovak, a lovasok meg egymás kardjába dõlnek.

23. Azon a napon - mondja a Seregek Ura - foglak, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám - mondja az Úr -, és olyanná teszlek, mint a pecsétgyûrû. Mert téged választottalak ki - mondja a Seregek Ura.

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina