Löydetty 231 Tulokset: napján

 • A hónap huszonötödik napján áldozatot mutattak be azon az oltáron, amely az égõáldozatok oltára helyén állt. (Makkabeusok I. könyve 1, 59)

 • A 171. esztendõ második hónapjának huszonharmadik napján megtartották bevonulásukat, ujjongással pálmaágakat lengetve, citera, cintányér, hárfa, hálaadó és dicsõítõ énekek kíséretében. Mert gonosz ellenség pusztult ki Izraelbõl. (Makkabeusok I. könyve 13, 51)

 • A felirat másolata így hangzik: "A 172. esztendõ Elul hónapjának tizennyolcadik napján Simon fõpap harmadik évében (Makkabeusok I. könyve 14, 27)

 • Amikor Kiszleu hónap huszonötödik napján meg akartuk ünnepelni a templom megtisztítását, illõnek tartottuk, hogy ti is üljétek meg a sátoros ünnepet és a tûz ünnepét annak emlékére, hogy Nehemiás fölépítette a templomot és az égõáldozatok oltárát, és áldozatot mutatott be. (Makkabeusok II. könyve 1, 18)

 • A havi áldozat bemutatásakor, a király születése napján s a dionüzoszi ünnepeken erõszakkal odahurcolták õket az áldozati lakomára, s arra kényszerítették õket, hogy koszorús fejjel részt vegyenek a bacchanáliákon. (Makkabeusok II. könyve 6, 7)

 • Ne félj ettõl a hóhértól, légy méltó bátyáidhoz!Vállald a halált, hogy a könyörület napján majd bátyáiddal együtt visszakapjalak." (Makkabeusok II. könyve 7, 29)

 • Ugyanazon a napon tisztították meg a templomot, amelyen a pogányok meggyalázták, vagyis ugyanúgy Kiszleu hónap huszonötödik napján. (Makkabeusok II. könyve 10, 5)

 • Mert féltékenység a férfiember dühe, és a bosszú napján nem ismer irgalmat. (Példabeszédek könyve 6, 34)

 • A haragnak napján mit sem ér a gazdagság, de az igazságosság megment a haláltól. (Példabeszédek könyve 11, 4)

 • Ha elhagyod magad, akkor az erõd gyöngeséggé válik a nélkülözés napján. (Példabeszédek könyve 24, 10)

 • Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. (Példabeszédek könyve 31, 12)

 • Nos, megállapítom: az a jó, amiben az embernek része lehet, ennyi: egyék, igyék és érezze magát jól minden fáradozás közepette, amely adódik a nap alatt, életének azon a néhány napján, amelyet Isten ad neki, mert ez az osztályrésze. (Prédikátor könyve 5, 17)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina