Löydetty 59 Tulokset: mások

 • Mások ezüst és bronz fogadalmi ajándékot hoztak az Úrnak, ismét mások, akiknek akácfájuk volt, azt hozták oda. (Kivonulás könyve 35, 24)

 • Sok idõs pap, levita és családfõ, aki még saját szemével látta az elsõ házat, hangosan zokogott, mások pedig örömujjongásban törtek ki. (Ezdrás könyve 3, 12)

 • Mások így szóltak: "Mezeinket, szõleinket, házainkat kell elzálogosítani, hogy gabonához jussunk az éhínség idején." (Nehemiás könyve 5, 3)

 • Ezekben a napokban láttam Júdában olyan embereket, akik szombaton odamentek a sajtóhoz, mások gabonakévéket hordtak, szamaraikra rakták õket, borral, szõlõvel, fügével és más rakománnyal egyetemben, és szombaton Jeruzsálembe szállították. Figyelmeztettem õket, hogy ne árusítsanak élelmiszert. (Nehemiás könyve 13, 15)

 • Mások is ellene vannak a világosságnak, azok, akik nem ismerik az útjait, és nem maradnak meg az ösvényein. (Jób könyve 24, 13)

 • Némelyek a harci szekerekben, mások a lovakban bíznak, mi ellenben Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül. (Zsoltárok könyve 20, 8)

 • Az asszonyok keblük alá erõsített vezeklõruhában seregestül kifutottak az utcára. Az egyébként elzártan élõ lányok részint a kapukhoz, részint a falakra futottak, mások pedig az ablakokon kukucskáltak. (Makkabeusok II. könyve 3, 19)

 • Ám amikor Lizimachusz támadó szándékát észrevették, némelyek köveket ragadtak, mások dorongokat, ismét mások meg fölmarkolták az ott talált hamut, és mind Lizimachusz embereire szórták. (Makkabeusok II. könyve 4, 41)

 • Mások a háta mögé kerülve támadták meg az erõdöt. Felgyújtották a bástyákat, máglyát raktak, és elevenen elégették az istenkáromlókat. Ismét mások betörték a kapukat, beengedték a maradék sereget, s így elfoglalták a várost. (Makkabeusok II. könyve 10, 36)

 • Javaidból akkor mások laknak jól, más házába jut, amit összekuporgattál. (Példabeszédek könyve 5, 10)

 • Az egyik vas a másiktól kapja élét, a mások társasága tisztítja az embert. (Példabeszédek könyve 27, 17)

 • Mások ismeretlen jövevényeket nem fogadtak be, õk azonban érdemekben gazdag vendégeket vetettek szolgaságra. (Bölcsesség könyve 19, 14)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina