Löydetty 427 Tulokset: királya

 • Kedes királya - egy; Jokneam királya Kármelban - egy; (Józsue könyve 12, 22)

 • Dor királya a Dor magaslatain - egy; Gojim királya Galileában - egy; (Józsue könyve 12, 23)

 • Tirca királya - egy. Összesen 31 király. (Józsue könyve 12, 24)

 • Akkor elindult Balak, Cippor fia, Moáb királya, hogy harcba szálljon Izrael ellen. Elhívatta Bileámot, Beor fiát, hogy átkot mondjon rátok. (Józsue könyve 24, 9)

 • Sziszera közben a kenita Héber feleségének, Jáelnek sátra felé menekült gyalog. Hacor királya, Jábin és a kenita Héber háza között ugyanis béke volt. (Bírák könyve 4, 17)

 • Ammon fiainak királya így felelt Jiftach követeinek: "Mivel Izrael elfoglalta földemet, amikor kivonult Egyiptomból, az Arnontól a Jabbokig és a Jordánig, add most vissza békességgel." (Bírák könyve 11, 13)

 • Akkor Izrael követeket küldött Edom királyához, hogy mondják meg neki: Engedd meg, kérlek, hogy átvonuljak földeden, Edom királya azonban nem egyezett bele. Elküldött Moáb királyához is, de õ is visszautasította, így Izrael Kádesben maradt. (Bírák könyve 11, 17)

 • Különb akarsz lenni, mint Bálák, Cippor fia, Moáb királya? Kezdett õ vitát Izraellel? Vagy viselt ellene háborút? (Bírák könyve 11, 25)

 • Az ammoniták királya azonban nem hallgatott Jiftach üzenetére, amelyet az hozzá intézett. (Bírák könyve 11, 28)

 • Amikor azonban megfeledkeztek az Úrról, Istenükrõl, az Úr Hacor vezérének, Sziszerának kezére adta õket, meg a filiszteusok kezére és Moáb királya kezére. (Sámuel I. könyve 12, 9)

 • Amikor aztán láttátok, hogy az ammoniták királya, Nachas kivonult ellenetek, akkor így szóltatok hozzám: Nem, király uralkodjék fölöttünk! - noha az Úr, a ti Istenetek a király. (Sámuel I. könyve 12, 12)

 • Saul... éves volt, amikor Izrael királya lett, és... évig uralkodott Izrael fölött. (Sámuel I. könyve 13, 1)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina