Löydetty 18 Tulokset: kezén

 • Mivel még késlekedett, a férfiak kézen fogták õt, feleségét és mindkét lányát, mert Isten meg akarta õket menteni, és kivezették, s csak a városon kívül engedték el õket. (Teremtés könyve 19, 16)

 • Azután kijött a testvére, akinek kezén a vörös fonál volt. Õt Szeráchnak nevezték el. (Teremtés könyve 38, 30)

 • Újabb csatát vívtak Gátnál. Volt ott egy óriás ember, akinek hat ujja volt a kezén is, és hat ujja a lábán is, összesen huszonnégy. Szintén Rafa leszármazottja volt. (Sámuel II. könyve 21, 20)

 • További harc folyt Gátnál. Ott volt egy igen magas ember, akinek a kezén is hat, a lábán is hat, tehát összesen huszonnégy ujja volt. Rafától származott õ is, (Krónikák I. könyve 20, 6)

 • Akkor Ráguel behívta a lányát, Sárát, kézen fogta, és ezekkel a szavakkal adta feleségül Tóbiásnak: "Rád bízom. Mózes törvénye és parancsa neked ítéli feleségül. Vedd, és vidd tiszta szándékkal atyádhoz. Az ég Istene adjon nektek szerencsés utat!" (Tóbiás könyve 7, 12)

 • Isten nem veti el sohasem a jámbort, és nem fogja kézen a gonosztevõt. (Jób könyve 8, 20)

 • Ahogy a szolgák szeme uruk kezén, s a szolgálók szeme úrnõjük kezén: úgy tekint szemünk az Úrra, a mi Istenünkre, amíg meg nem hallgat. (Zsoltárok könyve 123, 2)

 • mert isteneknek tartották a népek összes bálványát, amelynek a szeme nem jó a látásra, sem az orra a levegõ belélegzésére, sem a füle a hallásra, sem a kezén az ujj a tapintásra, sem a lába a járásra. (Bölcsesség könyve 15, 15)

 • Bizonyára Egyiptomban, ebben a törött nádszálban bizakodol, amely áthatol annak a kezén, aki rá támaszkodik, és keresztülszúrja. Ilyen a fáraó, Egyiptom királya azoknak, akik benne bíznak. (Izajás könyve 36, 6)

 • Nem volt senki sem, aki gyámolította volna a fiai közül, akiket a világra hozott. Nem volt senki, aki kézen fogta volna, azok közül, akiket fölnevelt. (Izajás könyve 51, 18)

 • De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem õket Egyiptom földjérõl. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 31, 32)

 • A hegyvidék, a síkság és a Negeb minden városában, aztán Benjamin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban ismét átmennek a nyájak annak kezén, aki megolvassa õket. Az Úr mondja ezt. (Jeremiás könyve 33, 13)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina