Löydetty 31 Tulokset: könyörülj

 • Te azonban, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, s én majd megfizetek nekik, az ilyen embereknek! (Zsoltárok könyve 41, 11)

 • Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! (Zsoltárok könyve 51, 3)

 • Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, lelkem hozzád menekül! Szárnyad oltalmában keresek védelmet, amíg a veszedelem el nem vonul. (Zsoltárok könyve 57, 2)

 • Kelj föl és könyörülj meg Sionon, mert eljött az idõ, hogy irgalmas légy hozzá; már itt van az óra. (Zsoltárok könyve 102, 14)

 • Szívbõl fohászkodom színed elõtt, könyörülj rajtam, ahogy megígérted. (Zsoltárok könyve 119, 58)

 • Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogy azokkal bánsz, akik tisztelik neved. (Zsoltárok könyve 119, 132)

 • Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Eléggé megízleltük már a gyalázatot. (Zsoltárok könyve 123, 3)

 • Sírjanak a papok, az Úr szolgái az elõcsarnok és az oltár között, és mondják: "Könyörülj, Uram, népeden, ne hagyd, hogy gyalázat érje örökségedet, s ne csúfolhassák õket a népek! Ne mondhassák a népek körében: Hol van az Istenük?" (Joel könyve 2, 17)

 • Jézus folytatta útját. Utánament két vak, ezt kiáltozva: "Dávid fia, könyörülj rajtunk!" (Máté evangéliuma 9, 27)

 • Ott a környékrõl közeledett egy kánaáni asszony és hangosan kérte: "Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek." (Máté evangéliuma 15, 22)

 • s kérte: "Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény és sokat szenved. Hol tûzbe esik, hol meg vízbe. (Máté evangéliuma 17, 15)

 • Az útszélen két vak ült. Hallva, hogy Jézus megy arra, elkezdtek kiáltozni: "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!" (Máté evangéliuma 20, 30)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina