Löydetty 158 Tulokset: hozzátok

 • Ábrahám azt mondta a szolgáknak: "Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok." (Teremtés könyve 22, 5)

 • Ezt válaszolták: "Az ember behatóan kérdezõsködött felõlünk, családunk felõl, és megkérdezte: él-e még atyátok és van-e még testvéretek. Mi csak feleltünk a kérdéseire. Nem tudhattuk elõre, hogy ezt fogja mondani: hozzátok el nekem öcséteket." (Teremtés könyve 43, 7)

 • Te megparancsoltad szolgáidnak: Hozzátok ide, szeretném látni saját szememmel. (Teremtés könyve 44, 21)

 • Saját szemetekkel látjátok, és öcsém, Benjamin is látja, hogy az én szám szól hozzátok. (Teremtés könyve 45, 12)

 • Tehát vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok, azután sietve hozzátok ide atyámat!" (Teremtés könyve 45, 13)

 • Hozzátok el atyátokat és családotokat, és gyertek hozzám! Én Egyiptom földjének legjavát adom nektek és a föld bõségébõl fogtok táplálkozni. (Teremtés könyve 45, 18)

 • Isten ezt válaszolta: "Én vagyok, aki vagyok." Azután folytatta: "Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok." (Kivonulás könyve 3, 14)

 • Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: "Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden idõkre, s így kell neveznetek nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 3, 15)

 • Ez a törvény vonatkozik a hozzátok tartozóra és a köztetek lakó idegenre." (Kivonulás könyve 12, 49)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Közöld Izrael fiaival: Magatok láttátok, hogy az égbõl beszéltem hozzátok. (Kivonulás könyve 20, 22)

 • Áron így válaszolt: "Szedjétek le az aranyfüggõket feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülérõl és hozzátok ide." (Kivonulás könyve 32, 2)

 • Ezt mondd Izrael fiainak: Hozzatok egy bakot bûnért való áldozatnak, továbbá egy egyesztendõs borjút és bárányt égõáldozatnak (mindkettõ hibátlan legyen), (Leviták könyve 9, 3)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina