Löydetty 288 Tulokset: földet

 • Azok közül a férfiak közül, akik Egyiptomból kivonultak, húsz évtõl fölfelé egy se látja meg azt a földet, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígértem, mert nem követtek egészen hûségesen, (Számok könyve 32, 11)

 • Erre Mózes nekik adta - Gád fiainak és Ruben fiainak és József fia, Manassze törzse felének - az amoriták királyának Szichonnak az országát, a földet és a városokat, beleértve a határmentét, s a környékbeli városokat is. (Számok könyve 32, 33)

 • Aztán vegyétek birtokba a földet, és lakjatok rajta. Mert nektek adom az országot, legyen a birtokotok. (Számok könyve 33, 53)

 • A földet sorsolással osszátok fel örökrészül a törzsek rendjében. Annak (a törzsnek), amelyik népesebb, nagyobb örökséget juttassatok, annak, amelyik kevésbé népes, kisebbet. Az legyen az övé, ami a sorsvetéskor jut neki. Atyáitok törzsei szerint osszátok fel örökségképpen. (Számok könyve 33, 54)

 • "Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia. (Számok könyve 34, 17)

 • Nem szabad megfertõznötök a földet, ahol laktok. A vér ugyanis megfertõzi a földet. S a földnek a rajta kiontott vérért nem lehet mást adni jóvátételül, mint a vér kiontójának vérét. (Számok könyve 35, 33)

 • Tehát ne szennyezzétek be a földet, ahol laktok, mert én is ott élek. Mert én, az Úr, Izrael fiai közt lakom!" (Számok könyve 35, 34)

 • Így beszéltek: "Neked, urunk, az Úr megparancsolta, hogy - sorsot vetve - oszd fel a földet Izrael fiai között örökségképpen. Azt is megparancsolta neked az Úr, urunk, hogy törzsünk tagjának, Celofchadnak az örökségét add lányainak. (Számok könyve 36, 2)

 • Lám, ezt a földet adom nektek. Vonuljatok be és vegyétek birtokba a földet! Az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígérte, hogy nekik, s utánuk utódaiknak adja." (Második Törvénykönyv 1, 8)

 • Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!" (Második Törvénykönyv 1, 21)

 • "Ezek közül az emberek közül, ebbõl a gonosz nemzedékbõl nem látja meg egyetlenegy sem azt a szép földet, amelyet atyáitoknak esküvel ígértem! (Második Törvénykönyv 1, 35)

 • Csak Káleb, Jefunne fia, egyedül õ látja meg. Neki és utódainak adom azt a földet, ahova majd eljut, mert hûséges volt az Úrhoz." (Második Törvénykönyv 1, 36)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina