Löydetty 73 Tulokset: Szél

 • Mózes kinyújtotta botját Egyiptom fölé, erre az Úr egész nap és egész éjjel tartó keleti szelet támasztott a vidék felett. Reggelre a keleti szél elhozta a sáskákat. (Kivonulás könyve 10, 13)

 • Egyszerre szél kerekedett, az Úr parancsára. Ez fürjeket sodort magával a tenger felõl, s arra kényszerítette õket, hogy mintegy két könyöknyire leereszkedjenek a tábor fölé, körülbelül egynapi járásnyira minden irányban a tábor környékén. (Számok könyve 11, 31)

 • Csak korholásra gondoltok ki szavakat? A kétségbeesettnek szava olyan, mint a szél? (Jób könyve 6, 26)

 • Az égetõ hõség leperzseli sarját, és a viharos szél letépi virágát. (Jób könyve 15, 30)

 • Hallom, szégyenszemre megdorgálnak, s szél ad feleletet meggyõzõdésemre. (Jób könyve 20, 3)

 • Keleti szél viszi, nincsen maradása, elsöpri onnét, ahol a lakóhelye volt. (Jób könyve 27, 21)

 • Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földrõl. (Zsoltárok könyve 1, 4)

 • Kénes esõt és égõ parazsat hullat a bûnösökre, s perzselõ szél lesz kelyhük osztályrésze. (Zsoltárok könyve 11, 6)

 • Én pedig szétvertem õket, mint a szél a port, s mint az utca sarát, letapostam õket. (Zsoltárok könyve 18, 43)

 • Mielõtt még tövist hajtanak, mint a tüskebozót, - zölden vagy száradtan - hordja el õket a haragos szél! (Zsoltárok könyve 58, 10)

 • Szava elhangzik, és olvadni kezd, feltámad a szél, és folynak a vizek. (Zsoltárok könyve 147, 18)

 • Tornyosuló felhõ és szél esõ nélkül az, aki kérkedik, bár nincsen tehetsége. (Példabeszédek könyve 25, 14)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina