Löydetty 44 Tulokset: Pilátus

 • Pilátus szabadkozott: "Vigyétek vissza és ítélkezzetek fölötte saját törvényetek szerint!" De a zsidók nem tágítottak: "Nekünk senkit sem szabad megölnünk." (János evangéliuma 18, 31)

 • Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tõle: "Te vagy a zsidók királya?" (János evangéliuma 18, 33)

 • "Hát zsidó vagyok én? - tört ki Pilátus. - Saját néped és a fõpapok adtak kezemre. Mit tettél?" (János evangéliuma 18, 35)

 • Pilátus közbeszólt: "Tehát király vagy?" "Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra." (János evangéliuma 18, 37)

 • Pilátus ezt mondta: "Mi az igazság?" E szavakkal újra kiment a zsidókhoz, és kijelentette: "Én nem találom semmiben bûnösnek. (János evangéliuma 18, 38)

 • Erre Pilátus elõhozatta Jézust és megostoroztatta. (János evangéliuma 19, 1)

 • Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bûnösnek." (János evangéliuma 19, 4)

 • Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: "Íme, az ember!" (János evangéliuma 19, 5)

 • Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: "Keresztre vele, keresztre vele!" Pilátus ismét szabadkozott: "Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bûnösnek." (János evangéliuma 19, 6)

 • Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. (János evangéliuma 19, 8)

 • Pilátus kérdõre vonta: "Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?" (János evangéliuma 19, 10)

 • Ettõl fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetõztek: "Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!" (János evangéliuma 19, 12)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina