Löydetty 196 Tulokset: Papok

 • Aztán elment a király az Úr templomába, s vele Júda férfiai és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták és az egész nép apraja-nagyja. És felolvastatta az Úr templomában talált törvénykönyv egész tartalmát. (Királyok II. könyve 23, 2)

 • Júda városaiból magához rendelte mind a papokat, a magaslati helyeket meg, ahol a papok tömjéneztek, Gebától egészen Beersebáig, tisztátalanná tette, és a kecskebakok szentélyét is leromboltatta, amely Józsuénak, a város parancsnokának kapuja elõtt állt, ahogy az ember a város kapuja felé haladt, balra. (Királyok II. könyve 23, 8)

 • Akik azelõtt városaikban és birtokukon laktak, azok az izraeliták voltak, a papok, a leviták és a templomszolgák. (Krónikák I. könyve 9, 2)

 • A papok közül: Jejada, Jehojarib, Jachin (Krónikák I. könyve 9, 10)

 • Erre a papok és leviták megszentelõdtek, hogy felhozzák az Úrnak, Izrael Istenének ládáját. (Krónikák I. könyve 15, 14)

 • A papok, Sebanjahu, Josafát, Natániel, Amazaj, Zecharjahu, Benajahu és Eliezer fújták a harsonákat az Isten ládája elõtt. Obed-Edom és Jehija voltak az õrök a láda mögött. (Krónikák I. könyve 15, 24)

 • A papok, Benajahu és Jachaziel folytonosan harsonáztak Isten szövetségének ládája elõtt. (Krónikák I. könyve 16, 6)

 • Cádok, Achitub fia és Achimelek, Ebjatár fia voltak a papok; Savsa volt az udvari írnok, (Krónikák I. könyve 18, 16)

 • Az egyik levita, Semaja, Netánael fia, az írnok írta össze õket a királynak, a fõembereknek, Cádoknak, Achimeleknek, Ebjatár fiának, továbbá a papok és leviták családfõinek jelenlétében. Felváltva húztak sorsot Eleazár fiainak minden családjára. (Krónikák I. könyve 24, 6)

 • Õk is, miként testvéreik, Áron fiai, Dávid királynak, Cádoknak és Achimeleknek, a papok és leviták családfõinek a jelenlétében vetettek sorsot: a jelentõsebb családok is, egyszerûbb testvéreik is. (Krónikák I. könyve 24, 31)

 • a papok és leviták lakására, az Úr házában levõ szolgálatra és az Úr házának istentiszteleti eszközeire vonatkozóan. (Krónikák I. könyve 28, 13)

 • Ott vannak a papok és a leviták osztályai az Isten házának minden munkájára. Minden hozzáértõ, aki önként vállalkozik, engedelmeskedjék neked minden dologban. A fõemberek és az egész nép várja parancsodat." (Krónikák I. könyve 28, 21)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina