Löydetty 744 Tulokset: Jézus

 • Ezért határozta el Jézus, a nagyapám - miután behatóan foglalkozott (Sirák fia könyve 0, 7)

 • Tudománnyal s okossággal teli tanítást írtam le ebben a könyvben: Jézus, Sirák fia, Eleazár unokája Jeruzsálembõl, akinek szívébõl áradt a bölcsesség, mint a záporesõ. (Sirák fia könyve 50, 27)

 • Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. (Máté evangéliuma 1, 1)

 • Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielõtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektõl. (Máté evangéliuma 1, 18)

 • de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta. (Máté evangéliuma 1, 25)

 • Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletrõl Jeruzsálembe (Máté evangéliuma 2, 1)

 • Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. (Máté evangéliuma 3, 13)

 • Jézus ezt mondta: "Hagyd ezt most! Illõ, hogy mindent megtegyünk, ami elõ van írva." Erre engedett neki. (Máté evangéliuma 3, 15)

 • Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízbõl. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. (Máté evangéliuma 3, 16)

 • Jézus így válaszolt: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet." (Máté evangéliuma 4, 7)

 • Jézus elutasította: "Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!" (Máté evangéliuma 4, 10)

 • Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. (Máté evangéliuma 4, 12)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina