Löydetty 298 Tulokset: Embert

 • Amikor Józsue Jerikó közelében tartózkodott, fölemelte szemét és látott egy embert: elõtte állt, s kivont kard volt a kezében. Józsue odament hozzá és megkérdezte tõle: "Hozzánk tartozol vagy ellenségeinkhez?" (Józsue könyve 5, 13)

 • Azok megöltek közülük 36 embert, s a kaputól egész Sebarimig üldözték, míg végül a lejtõnél le is gyõzték õket. Erre a nép szíve elcsüggedt, elvesztette minden bátorságát. (Józsue könyve 7, 5)

 • Most elõléptette Zabdi családját, az egyik embert a másik után; a sorsvetés Áchánra, Karminak a fiára esett, aki Zerach fiának, Zabdinak volt a fia, Júda törzsébõl. (Józsue könyve 7, 18)

 • Józsue elindult, hogy összes harcosával felvonuljon Ai ellen. Kiválasztott 30000 embert, csupa bátor férfit, és éjszaka útnak indította õket, (Józsue könyve 8, 3)

 • Vett mintegy 5000 embert, és Bétel és Ai között, a várostól nyugatra lesbe állította õket. (Józsue könyve 8, 12)

 • Jelöljetek ki minden törzsbõl három embert, s én elküldöm õket, járják be az országot, vegyék számba a felosztáshoz, aztán térjenek vissza hozzám. (Józsue könyve 18, 4)

 • hogy aki embert öl, tévedésbõl [akaratlanul] emberölés bûnébe esik, oda menekülhessen, s hogy a vérbosszút álló elõl menedékül szolgáljanak. (Józsue könyve 20, 3)

 • [Ezek valamelyikébe meneküljön hát, aki embert öl, álljon a kapu elé, és ügyét adja elõ a véneknek. Ezek fogadják be a városukba, s jelöljenek ki neki lakóhelyet, hogy köztük lakjon. (Józsue könyve 20, 4)

 • Aki embert öl, maradjon e városban], míg a közösség ítélõszéke elé nem kerül [annak a fõpapnak a haláláig, aki abban az idõben éppen betölti a papi tisztet. Csak akkor térhet vissza, aki embert ölt, városába és házába, abba a városba, ahonnan elmenekült]." (Józsue könyve 20, 6)

 • Ezek voltak az Izrael fiainak és a köztük élõ idegennek kijelölt városok, hogy bárki oda menekülhessen, aki tévedésbõl embert öl, s megmeneküljön a vérbosszút álló kezétõl, míg a közösség elé nem áll. (Józsue könyve 20, 9)

 • Áron pap fiainak adták azok menedékvárosát, akik embert öltek, Hebront és legelõjét, továbbá Libnát és legelõjét, (Józsue könyve 21, 13)

 • Júda tehát felvonult, s az Úr kezükbe adta a kánaániakat és a perizitákat: Bezeknél tízezer embert legyõztek. (Bírák könyve 1, 4)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina