Löydetty 89 Tulokset: Eljön

 • Aztán, amikor eljön Izrael fiainak a jubileumi éve, örökrészüket végérvényesen annak a törzsnek az örökrészéhez csatolják, amelyhez (a házasság révén) tartoznak, atyáink törzsének örökrészébõl meg kiszakítják az õ örökrészüket." (Számok könyve 36, 4)

 • Eljön az idõ, amikor majd gyermekeitek lesznek és gyermekeiteknek is gyermekei, s már rég otthonosak lesztek az országban. Ha akkor arra vetemednétek, hogy valaminek az alakjában istenszobrot csináljatok magatoknak, amit az Úr, a te Istened megtiltott, s így olyat tesztek, ami visszatetszõ az Úrnak, a te Istenednek a szemében és haragra ingerlitek. (Második Törvénykönyv 4, 25)

 • amikor eljön az ideje, hogy felossza az örökséget fiai közt, ez az ember nem teheti meg szeretett asszonya fiát elsõszülöttének a nem kedvelt asszonytól való igazi elsõszülött rovására; (Második Törvénykönyv 21, 16)

 • Eljön az idõ, amikor levágom karodat és atyád házának karját - ne legyen többé éltes korú házadban. (Sámuel I. könyve 2, 31)

 • Amikor a nép visszatért a táborba, Izrael fiainak vénei így szóltak: "Miért engedte meg ma az Úr, hogy a filiszteusok legyõzzenek bennünket? Ide hozzuk Silóból Istenünk ládáját, akkor eljön közénk, és kiszabadít minket ellenségeink kezébõl." (Sámuel I. könyve 4, 3)

 • Erre Jonadab azt mondta: Feküdj le az ágyba, és tettesd magad betegnek. Ha aztán eljön apád meglátogatni, hát mondd neki: Engedd meg, hadd jöjjön el a húgom, Támár, s õ adjon nekem enni. Ha itt készíti el az ételt a szemem láttára, akkor elfogadom a kezébõl". (Sámuel II. könyve 13, 5)

 • hallanak majd dicsõ nevedrõl, erõs kezedrõl és kinyújtott karodról -, ha szintén eljön, és e felé a templom felé fordulva imádkozik; (Királyok I. könyve 8, 42)

 • Eljön a nap, amikor mindent, ami csak van házadban, amit atyáid gyûjtöttek a mai napig, Bábelbe hurcolnak, nem marad belõle semmi! Így hangzott az Úr szava. (Királyok II. könyve 20, 17)

 • Sõt még az idegent is, aki nem népedbõl, Izraelbõl való, hanem messze földrõl jön a te nagy neved, erõs kezed és kinyújtott karod miatt, ha eljön és imádkozik ebben a templomban: (Krónikák II. könyve 6, 32)

 • Ragyogó világosság támad a föld minden táján. Eljön számtalan nép, messzirõl, a föld határairól, hogy Urunk, Istenünk szent nevének közelében lakjék. Ajándékot hoznak a kezükben, ajándékot az ég Királyának. Nemzedék nemzedék nyomába lépve megtisztel öröménekével és a kiválasztott neve fennmarad nemzedékrõl nemzedékre. (Tóbiás könyve 13, 11)

 • Ha eljön halála, mit sem visz magával, dicsõsége nem megy el vele. (Zsoltárok könyve 49, 18)

 • Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsõíti a neved, Uram! (Zsoltárok könyve 86, 9)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina