Löydetty 6 Tulokset: Cirusznak

  • Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Cirusznak, a perzsák királyának elsõ esztendejében fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét. A következõ felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: (Krónikák II. könyve 36, 22)

  • Cirusznak, a perzsák királyának elsõ évében - hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék -, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette - írásban is - egész birodalmában: (Ezdrás könyve 1, 1)

  • Tanácsosokat béreltek föl ellenük, és tervüket Cirusznak, a perzsák királyának egész idejében hátráltatták, egészen Dáriusnak, a perzsák királyának uralkodásáig. (Ezdrás könyve 4, 5)

  • Ám Cirusznak, Babilon királyának elsõ évében Cirusz király parancsot adott Isten e házának fölépítésére. (Ezdrás könyve 5, 13)

  • Én mondom Cirusznak: Pásztorom vagy! Teljesíted majd mindenben akaratomat. S azért azt mondod: Jeruzsálem épüljön újjá! És: A templomnak rakják le alapjait! (Izajás könyve 44, 28)

  • Cirusznak, a perzsák királyának 3. esztendejében Dánielnek, akit Béltsacárnak is neveztek, kinyilatkoztatásban volt része. A kinyilatkoztatás igaz, és nagy háborút jelent. Odafigyelt a dologra, és egy látomásban felfogta az értelmét. (Dániel könyve 10, 1)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina