Löydetty 117 Tulokset: Bölcs

 • Ezért a fáraó válasszon ki egy okos és bölcs férfit, s állítsa Egyiptom élére. (Teremtés könyve 41, 33)

 • Azután a fáraó így szólt Józsefhez: "Mivel Isten mindezt tudtodra adta, azért nincs senki, aki olyan okos és bölcs volna, mint te. (Teremtés könyve 41, 39)

 • Gondoskodjatok hát minden törzs számára bölcs, okos és tapasztalt emberekrõl, hogy fölétek rendeljem õket." (Második Törvénykönyv 1, 13)

 • Erre odahívattam a törzsek vezetõit - bölcs, okos és tapasztalt emberek voltak -, s fölétek rendeltem õket, az ezres, százas, ötvenes és tízes csoportok élére, s hogy tisztséget töltsenek be a törzsekben. (Második Törvénykönyv 1, 15)

 • Tartsátok szem elõtt és kövessétek õket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek a szemében, amelyek hallanak ezekrõl a törvényekrõl. Azt fogják mondani: "Valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet!" (Második Törvénykönyv 4, 6)

 • Azért tett így szolgád, Joáb, hogy más színt adjon a dolognak. De hát uram bölcs, akár az Isten angyala, úgyhogy mindent tud, ami csak történik a födön." (Sámuel II. könyve 14, 20)

 • Bánj vele bölcs belátásod szerint, de ne hagyd, hogy õsz hajjal, békében szálljon le az alvilágba. (Királyok I. könyve 2, 6)

 • lásd, megadom neked, amit kértél. Bölcs és értõ szívet adok neked, amilyen nem volt elõtted, s nem lesz utánad sem. (Királyok I. könyve 3, 12)

 • Amikor Hirám megkapta Salamon üzenetét, nagyon örült és felkiáltott: "Áldott legyen ma az Úr, aki bölcs fiút adott Dávidnak (hogy uralkodjék) ezen a nagy népen!" (Királyok I. könyve 5, 21)

 • Majd így folytatta: "Legyen áldott az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta! Õ adott Dávidnak bölcs, tudós, okos és értelmes fiút, hogy az Úrnak templomot építsen, királyi udvara számára pedig palotát. (Krónikák II. könyve 2, 11)

 • Azért küldök neked egy bölcs, tudós és értelmes embert: Hurám-Abi-t. (Krónikák II. könyve 2, 12)

 • A bölcs emberektõl kérj tanácsot, és ne vess meg semmi hasznos tanácsot. (Tóbiás könyve 4, 18)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina